Cúng dường trai tăng tới khóa thiền

HỒI HƯỚNG PHƯỚC THIỆN HÔM NAY

Mong mọi người cùng hoan hỷ với phước thiện cúng dường của Nanda và Khema đến Hòa thượng trụ trì chùa PoThi SomRon và Thiền Sư Viên Phúc và cúng dường trai tăng tới khóa thiền hôm nay (Xem Video)

Mong cho những thiện nghiệp mà chúng tôi đã làm được sẽ giúp cho chúng tôi đi đúng đường tu và chứng ngộ Niết Bàn ngay trong kiếp sống này, bình an mãi mãi. Nếu vẫn còn lang thang trong cõi luân hồi mong cho chúng tôi không gặp hiểm nguy, đau khổ, tai ương, thù địch hay tội ác.

Nguyện cho mọi điều mong ước tốt lành được thành tựu như ý nguyện.

Chúng tôi xin hồi hướng bất cứ phước báu nào mà chúng tôi đã tạo được hôm nay đến cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, các vị hộ Pháp, chư thiên và tất cả chúng sinh trên khắp 31 cảnh giới !!!

Mong tất cả chúng sinh cùng nhau hoan hỷ bằng cách đồng thanh:

Lành thay! Lành thay! Lành Thay!

Sadhu! Sadhu! Sadhu! 🙏 🙏 🙏

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 4/3/2024