2018. Tu Thiền (Bhāvanā)

Photo: Khóa thiền minh sát Vipassana tại SG 30/3/2018 – 1/4/2018.

 2018. TU THIỀN (BHĀVANĀ)

Ban tổ chức khóa thiền xin trân trọng thông báo:

Khóa thiền minh sát Vipassana (Lợi ích thiết thực, Thái độ đúng đắn, Kỹ Thuật cơ bản) dưới sự hướng dẫn của Thiền sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc – tới từ thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar được tổ chức tại:

ĐỊA ĐIỂM: Chùa Phật Quang, 217-219 Đào Duy Từ, phường 7,quận 10,TpHCM.
THỜI GIAN: Thứ bẩy, Chủ nhật 9/6 – 10/6/2018

MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN – DÀNH CHO MỌI NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU, KHÔNG PHÂN BIỆT TUỔI TÁC, NGHỀ NGHIỆP.

THỜI KHÓA BIỂU

(Thứ bẩy 9/6/2018)

7:00 – 8:00 (am): Ghi danh
8.00 – 10:00: Khai mac, hướng dẫn lợi ích, thái độ, kỹ thuật cơ bản thực hành thiền Minh Sát Vipassana.
10:00 – 11:00: Thiền hành
11.00 – 12:00: Thọ thực buổi trưa
12:00 – 1:00 (pm): Nghỉ trưa
1:00 – 2:00: Thiền tọa
2:00 – 3.00: Thiền hành
3:00 – 4:00: Pháp thoại, Trả lời câu hỏi ***
4:00 – 5:00: Thiền hành
5:00 – 6:00: Uống nước, vệ sinh buổi chiều
6:00 – 7:00: Thiền tọa
7:00 – 8:00: Thiền hành
8:00 – 8:45: Thiền tọa
8:45 – 9:15: Rải Tâm Từ.

(Chủ nhật 10/6/2018)
4:00 (am): Chuông thức giấc
4:30 – 5:00: Thiền hành
5.00 – 6.00: Thiền tọa
6:00 – 6:30: Sám hối, Tam qui, Bát giới, Rải Tâm Từ.
6:30 – 7:30:Thọ thực buổi sáng
7.30 – 8.30: Thiền tọa
8:30 – 9.30: Thiền hành
9.30 – 11.00: Pháp thoại, Trả lời câu hỏi ***
11.00 – 12:00: Thọ thực buổi trưa
12:00 – 1:00 (pm): Nghỉ trưa

1:00 – 2:00: Thiền tọa
2:00 – 3.00: Thiền hành
3:00 – 4:30: Pháp thoại, Trả lời câu hỏi ***, hồi hướng công đức, phát nguyện.
4:30– 5:00: Chụp ảnh, kết thúc khóa thiền.

Note: xin vui lòng viết câu hỏi và chuyển cho BTC
Inbox để Liên hệ với Loan Tran để có thêm thông tin

GHI CHÚ

Từ Puñña hay phước là cái làm cho tâm trong sạch, cái đó thực sự có nghĩa là thiện nghiệp. Kiriya hay sở tác là cái phải được làm. Vatthu có nghĩa là nền tảng hay căn bản cho sự thịnh vượng và hạnh phúc. Như vậy những hành động nào xác định phải được làm vì chúng là căn bản cho sự thịnh vượng và hạnh phúc (mangala – phúc lành) thì được gọi là “phước nghiệp sự” (Puññakiriyāvatthu).

Có mười phước nghiệp sự là:

1. Bố thí (Dāna)
2. Trì giới (Sīla)
3. Tu thiền (Bhāvanā)
4. Cung kính (Apacāyana)
5. Phục vụ (Veyyāvacca)
6. Hồi hướng công đức (Pattidāna)
7. Tuỳ hỷ công đức (Pattānumodanā)
8. Thính pháp (Dhammassavana)
9. Thuyết pháp (Dhammadesanā)
10. Tri kiến chân chánh (Diṭṭhịukamma)

Tu thiền (Bhāvanā)

“Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến

1. thanh tịnh cho chúng sanh,
2. vượt khỏi sầu
3. vượt khỏi bi,
4. diệt trừ khổ
5. diệt trư ưu,
6. thành tựu chánh lý,
7. chứng ngộ Niết bàn.

Ðó là Bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo

1. sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời;

2. sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời;

3. sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời;

4., sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời.”

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 7 tháng 6, 2018