Ai là người đáng tin cậy, xứng đáng đặt niềm tin

“Đối với những người không thể phân biệt được ai là người đáng tin cậy, xứng đáng đặt niềm tin: “

⑴ hoặc tin vào tập thể các vị Thánh tăng tại các Đại hội kết tập Kinh Điển Pali đẵ soi xét từng câu từng chữ và đã phê chuẩn Tam Tạng đưa vào lưu truyền, “

⑵ hoặc tin vào các suy diễn, hý luận của những người phàm phu liệt trí, cho rằng nhiều điều trong Tam Tạng Kinh Điển Pali là của Ba la môn giáo hay thậm chí Vi Diệu Pháp không phải do Đức Phật thuyết, thì không còn gì để nói nữa với những người như vậy! “

Những người này không những tự cản trở và hủy hoại bản thân, mà còn cản trở và hủy hoại những người khác thể nhập Chánh pháp do chính Đức Phật Gotama Chánh Đẳng Giác trao truyền, còn đang tỏa sáng trên thế gian, chỉ đường dẫn lối cho chúng sinh đi đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi trong Tam giới, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.”

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 29/8/2023