Ai lấy miếng cơm của tôi

“Ai Lấy Miếng Cơm Của Tôi?”

–––––––––––––––––––––––

“Có THỰC mới vực được ĐẠO – nhưng ở đây, trong ĐẠO Phật Nguyên Thủy Theravada, THỰC không có nghĩa là vật THỰC, THỰC phẩm (hay Cơm, Áo, Gạo, Tiền) như trong đường đời thế tục (thế gian ĐẠO – mượn ĐẠO tạo ĐỜI), mà đây chính là sự THỰC, tức Tứ Diệu Đế, phải được tự mình THỰC chứng giác ngộ do nhờ THỰC hành viên mãn Giới Định Tuệ, tức Bát Chánh Đạo theo lời chỉ dạy của Đức Phật Như Lai, bậc Toàn Trí Chánh Đẳng Giác.” – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

–––––––––––––––––––––––

THANH TỊNH ĐẠO:

–––––––––––––––––––––––

157. Sau khi dùng ví dụ đống lửa để chỉ đau khổ đi kèm với sự đam mê nhục dục, Ngài còn lấy ví dục về dây lông đuôi ngựa, chĩa nhọn, nền sắt nóng, hoàn sắt đỏ, giường sắt, ghế sắt, nồi sắt, để ví với nỗi đau đớn do duyên nhận sự cung kính, cúng dường, và do dùng bốn vật cần thiết (tứ vật dụng), đối với một tỷ kheo không có giới đức”. (A. iv, 129)

158. Vui gì người phá giới

Không từ bỏ dục lạc

Khi nó phải chịu khổ

Còn đau đớn dữ dội

Hơn ôm đống lửa hừng?

Vui gì được cúng dường

Khi phá giới chịu khổ

Bị thừng đuôi ngựa quất

Cũng không đau khổ bằng

Vui gì kẻ phá giới

Khi nhận sự kính chào

Do duyên này chịu khổ

Hơn kiếm nhọn đâm vào?

Vui gì dùng y phục

Không chế ngự tự thân

Vì chính do duyên ấy

Chịu áo sắt quấn thân

Ðồ khất thực dù ngon

Không giới thành độc dược

Bởi vì do duyên ấy

Nuốt sắt nóng nhiều hòn

Khi người không giới đức

Sử dụng giường và ghế

Dù thấy có êm dịu

Vẫn là nhân khổ đau

Vì nó sẽ phải chịu

Hành hạ lâu thật lâu

Nằm ngồi trên ghế giường

Toàn màn sắt nung đỏ.

Vui chi người phá giới

Khi xử dụng trú xứ

Của tín thí cúng dường

Bởi vì do duyên ấy

Tương lai nó phải ở

Trong nồi sắt lửa hừng?

Bậc Ðạo sư nhiều lần

Quở trách người phá giới:

“Có những thói khả nghi

Hủ bại và dâm tà

Tâm xấu xa thối nát”.

Như thế ấy, cuộc đời

Của người không giới đức

Người đội lốt sa môn

Ðấy là kẻ tự hại

Tự mình đào hố chôn.

Ai đáng được xót thương

Hơn người không giới đức?

Nhiều và trầm trọng thay

Lỗi lầm của phá giới.

Quán sát như trên gọi là “thấy nguy hiểm trong sự phá giới”, và thấy lợi lạc của sự viên mãn giới thì nên hiểu là điều ngược lại.

159. Hơn nữa,

Ai giữ giới toàn vẹn

Thì việc mang y bát

Gây lạc thú, niềm tin

Xuất gia có kết quả

Tỷ kheo giới trong trắng

Không sợ mình trách mình

Cũng như trong mặt trời

Không thể có bóng tối

Tỷ kheo giới trong trắng

Sáng chói khổ hạnh lâm

Như ánh trăng ngời sáng

Chiếu toả bầu trời đêm.

Làn hương từ thân thể

Của tỷ kheo có giới

Làm chư thiên hoan hỷ

Huống chi làn giới hương?

Toàn bích hơn tất cả

Những hương trên thế gian

Hương giới không chướng ngại

Toả bay khắp mười phương.

Phục vụ người giới đức

Dù ít, kết quả nhiều

Bởi vậy người giới đức

Là kho chứa danh xưng

Không có lậu hoặc nào

Ở trong đời hiện tại

Bức bách người có giới

Vị ấy còn đào hết

Gốc rễ của đau khổ

Trong những đời vị lai

Muốn trở thành tối thượng

Trong tất cả loài người

Và cả trong chư thiên

Không phải là chuyện khó

Với người viên mãn giới.

Nhưng vị viên mãn giới

Thì không cầu gì khác

Ngoài Niết bàn tịch diệt

Cảnh giới thuần thanh tịnh

Quả báo giới tốt lành

Ðủ hình thức khác nhau

Người trí nên biết sâu

Gốc ấy của mọi cành.

160. Tâm người nào hiểu được điều này sẽ rùng mình trước sự sợ hãi phạm giới và cố vươn lên giới hạnh toàn bích.

Bởi thế, hãy thận trọng làm cho giới được thanh tịnh, sau khi thấy nguy hiểm của phá giới và lợi lạc của trì giới như trên.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 19/5/2024