Bagan 1/4/2023 Đảnh lễ và phát nguyện dưới chân Phật

Bagan 1/4/2023

Đảnh lễ và phát nguyện dưới chân Phật

––––––––––––––––––––––––––––––

🔹 Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhasa. (3x)

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Ứng Cúng cao thượng, được chứng quả Chánh Biến tri.

––––––––––––––––––––––––––––––

🔹 Buddhaṁ saranaṁ gacchāmi.

Con xin quay về nương tựa nơi (quy y) Phật.

Dhammaṁ saranaṁ gacchāmi.

Con xin quay về nương tựa nơi (quy y) Pháp.

Saṁghaṁ saranaṁ gacchāmi.

Con xin quay về nương tựa nơi (quy y) Tăng.

🔹 Dutiyampi Buddhaṁ saranaṁ gacchāmi.

Con xin quay về nương tựa nơi (quy y) Phật lần thứ nhì.

Dutiyampi Dhammaṁ saranaṁ gacchāmi.

Con xin quay về nương tựa nơi (quy y) Pháp lần thứ nhì.

Dutiyampi Saṁghaṁ saranaṁ gacchāmi.

Con xin quay về nương tựa nơi (quy y) Tăng lần thứ nhì.

🔹 Tatiyampi Buddhaṁ saranaṁ gacchāmi.

Con xin quay về nương tựa nơi (quy y) Phật lần thứ ba.

Tatiyampi Dhammaṁ saranaṁ gacchāmi.

Con xin quay về nương tựa nơi (quy y) Pháp lần thứ ba.

Tatiyampi Saṁghaṁ saranaṁ gacchāmi.

Con xin quay về nương tựa nơi (quy y) Tăng lần thứ ba.

––––––––––––––––––––––––––––––

🔹 “Itipi so Bhagavā Arahaṃ, Sammāsambuddho, Vijjācaraṇasampanno, Sugato, Lokavidū, Anuttaro purisadammasāratthi, Satthādevamanussānaṃ, Buddho, Bhagavā”

‘ĐứcThế Tôn Ngài là bậc Arahán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn’.

🔹 “Svākkhāto Bhagavatā dhammo, Sandiṭṭhiko, Akāliko, Ehipassiko, Opaneyyiko, Paccattaṃ veditabbo viññūhi”.

‘Ðây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu.’

🔹 “Suppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho.

Ujuppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho.

Ñāyappaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho.

Sāmīcippaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho.

Yadidaṃ cattāri purisayugāni aṭṭhapurisapuggalā

esa Bhagavato sāvakasaṃgho.

Āhuneyyo, Pāhuneyyo, Dakkhiṇeyyo, Añjalikaraṇīyo, Anuttaraṃ puññak–khettaṃ lokassa”.

‘Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện hạnh.

Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Trực hạnh.

Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Chánh hạnh.

Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như pháp hạnh.

Bốn đôi, tám chúng này là Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn

Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn đáng được cúng dường, đáng được hiến dâng, đáng được bố thí, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở trên đời.’

––––––––––––––––––––––––––––––

Mong những thiện nghiệp bố thí, trì giới, thực hành thiền Định và thiền Tuệ mà tôi đã tạo được từ muôn vàn vô lượng kiếp sống trong quá khứ, và đặc biệt trong kiếp sống hiện tại này sẽ giúp cho tôi đi đúng đường tu theo Bát Thánh Đạo của Đức Phật Chánh Đẳng Giác Gotama, viên thành Đạo – Quả và chứng ngộ Niết Bàn ngay trong kiếp sống này, bình an mãi mãi. Nếu vẫn còn lang thang trong cõi luân hồi, mong cho tôi không gặp hiểm nguy, đau khổ, tai ương, thù địch hay tội ác. Nguyện cho mọi điều mong ước cao thượng này được thành tựu như ý nguyện.

––––––––––––––––––––––––––––––

Dhammānu dhammapatipattiyā Buddhaṁ pūjemi.

Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Phật.

Imāya Dhammānu dhammapatipattiyā Dhammaṁ pūjemi.

Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Pháp.

Imāya Dhammānu dhammapatipattiyā Saṁghaṁ pūjemi.

Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Tăng.

Imāya Dhammānu dhammapatipattiyā mātāpitaro pūjemi.

Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Cha Mẹ.

Imāya Dhammānu dhammapatipattiyā ācariye pūjemi.

Với sự thực tập theo đúng Giáo Pháp, con xin hết lòng tôn kính Thầy Tổ.

Addhāimāya patipattiyā jarā maraṇamhā parimuccissāmi.

Với sự hành thiền, mong cho tôi được thoát khỏi sự khổ của già và chết.

Idaṁ me puññaṁ āsavakkhayāvahaṁ hotu.

Mong cho phước báu của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc.

Idaṁ me sīlaṁ maggaphalañānassa paccayo hotu.

Mong cho giới hạnh của tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt Đạo, Quả.

Imaṁ no puñña bhāgaṁ sabbasattānaṁ dema. Chúng tôi xin hồi hướng phước báu đến tất cả chúng sanh.

Sabbe sattā sukhitā hontu.

Mong tất cả chúng sanh mạnh khỏe và an vui.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

––––––––––––––––––––––––––––––

🔹 Buddhaṁ pūjemi

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Phật Bảo.

Dhammaṁ pūjemi

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Pháp Bảo.

Saṁghaṁ pūjemi

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Tăng Bảo.

––––––––––––––––––––––––––––––

🍀 Bagan (tiếng Miến Điện: ပုဂံ; trước đây là Pagan) là một thành phố cổ và là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận ở Vùng Mandalay của Myanmar. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 13, thành phố này là thủ đô của Vương quốc Bagan, vương quốc đầu tiên thống nhất các khu vực mà sau này tạo thành Myanmar. Trong thời kỳ đỉnh cao của vương quốc từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13, hơn 10.000 ngôi đền, chùa và tu viện Phật giáo đã được xây dựng chỉ riêng ở vùng đồng bằng Bagan, trong đó phần còn lại của hơn 2200 ngôi đền và chùa vẫn tồn tại.

Bagan, một thành phố cổ nằm ở vùng Mandalay là một trong những nơi được khách du lịch ghé thăm nhiều nhất ở đất nước này.

Khu khảo cổ Bagan là điểm thu hút chính của đất nước và là một trong những địa điểm khảo cổ phong phú nhất ở Đông Nam Á. Nằm trên bờ phía đông của sông Ayeyarwady, những ngôi đền ở Bagan khiến người ta phải kinh ngạc. Bagan có khoảng 2200 di tích và chùa cổ nằm rải rác khắp Bagan. Các di tích nằm trên vùng đất giữa bờ sông và dãy Turintaung. Mặc dù Bagan nổi tiếng nhất với các di tích lịch sử, nhưng nó còn có nhiều hơn thế nữa. Khách du lịch có thể đến thăm các ngôi làng địa phương gần đó và xem người ta dệt vải bông. Bagan nổi tiếng với nghề thủ công cổ xưa, đặc biệt là sơn mài. Nó cũng nổi tiếng với vẽ tranh tường, chế biến dầu và sản xuất đường thốt nốt.

Đây là di tích lịch sử quan trọng nhất ở Myanmar và đầy cảm hứng. Với bề dày lịch sử hơn 1500 năm, Bagan là minh chứng cho những thành tựu mà con người đã đạt được trước khi bất kỳ sự đổi mới công nghệ nào ra đời. Các bức tường của nhiều di tích này có những bức tranh bích họa lịch sử là địa điểm không thể bỏ qua đối với khách du lịch. Mặc dù Bagan có vô số di tích nhưng chúng không giống nhau. Trên thực tế, số lượng di tích cùng loại rất ít, có thể là ba hoặc bốn. Thật đáng để dành một hoặc hai ngày để khám phá sự đa dạng của các di tích và chùa chiền. Một trong những điểm ngắm cảnh đẹp nhất của Bagan là sân thượng trên cùng của tháp quan sát Bagan, từ đó người ta có thể nhìn thấy những ngôi đền theo đúng nghĩa đen cho đến tận chân trời. Đi khinh khí cầu qua các ngôi đền cũng là một cách tuyệt vời để ngắm nhìn toàn cảnh.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 1/4/2023