Buddhist monks complete longest journey walking on flower petals across Thailand

BUDDHIST MONKS COMPLETE LONGEST JOURNEY WALKING ON FLOWER PETALS ACROSS THAILAND

Một nghìn một trăm ba mươi nhà sư Phật giáo đã phá vỡ kỷ lục về “Chuyến đi bộ trên cánh hoa dài nhất” tại cuộc hành hương Dhammachai Dhutanga vượt qua 485 km xuyên Thái lần thứ 4.

One thousand, one hundred and thirty Buddhist monks broke the record for the Longest journey walking on flower petals on the fourth Dhammachai Dhutanga pilgrimage, having travelled an incredible 485 km (301.36 miles) on foot across Thailand.

Continuing a tradition that began in 2011, the monks embarked on the 29-day pilgrimage to welcome in the new year, traveling light, eating just one meal a day and remaining in silent tranquillity except for a period of chanting and meditation when they reached each new destination.

Each year supporters gather to sprinkle petals on the monks’ path to welcome them into their hometowns, but this year over a million people helped create the beautiful trail of flowers for the monks to tread on.

To successfully achieve the record, only natural flower petals (fresh or dried) were allowed to be used, the flower carpet had to be dense enough to cover the road where each person walked, and at least one independent witness had to follow the whole attempt to verify that everyone was walking on the petals at all times.

This lengthy religious tour surpassed last year’s, which saw 1,129 Buddhist monks walk 453 km (281.48 miles) and earn the record during the third Dhammachai Dhutanga pilgrimage.

Guinness World Records recently presented the Buddhists with an official certificate in recognition of their remarkable, record-breaking journey.

Source:  guinnessworldrecords

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB