Cái mũi và đống phân

CÁI MŨI VÀ ĐỐNG PHÂN

Việc của đống phân là bốc mùi thối.

Việc của ta là

⚀ hoặc né tránh – cái mũi được tạm an ổn,

⚁ hoặc dọn nó đi – cái mũi được an ổn và mũi mọi người khác cũng được an ổn theo,

⚂ hoặc không thể tạm tránh được, cũng không thể dọn nó đi được thì cái mũi ráng nhẫn nhục chịu cho đến khi đống phân tự diễn biến, tự tiêu hoại, tự cuốn theo gió bay bởi thời gian.

Với các phiền não, oan trái nơi ta với mọi người xung quanh ta cũng giống như vậy: hoặc hãy tránh xa, hoặc hãy dọn dẹp, hoặc hãy ráng nhẫn nhục mà chịu.

“Việc của phân là thối.

Việc của mũi là ngửi.

Tất cả chỉ có vậy.”

Chẳng có ai ở đây cả❗

Có thật vậy không ta❓

Hãy thực hành Tứ Niệm Xứ để tự thực chứng chân lý “Chẳng có ai ở đây cả.”❗

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB