Chẳng có gì là chắc chắn cả

“CHẲNG CÓ GÌ LÀ CHẮC CHẮN CẢ”

Cái thấy cái biết trong bóng tối mê mờ của tham ái và vô minh là cái thấy cái biết đảo điên, chúng luôn lừa đảo phỉnh gạt dẫn dắt chúng sinh lang bạt trong khổ đau của sinh tử luân hồi hết kiếp này sang kiếp khác từ vô lượng kiếp tới nay và mai sau. Chớ có tin vào chúng. Hãy đoạn tận chúng bởi minh giải thoát được vun bồi bởi Bát Thánh Đạo.

Xin hãy đừng phí phạm, dù chỉ mỗi một giây.

 

“NOTHING IS CERTAIN”

View and perception in the darkness of greed and ignorance is perversive view and perversive perception. They always deceitfully lead all beings wondering in the suffering of samsara, from life to another, countlessly up to now and further. Do not trust them. Let’s break through them by wisdom developed by Noble Eightfold Path

Please do not waste, just for a second.

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB