Chap Goh Meh

CHAP GOH MEH

Nhân ngày rằm tháng giêng (ÂL), cũng là ngày cuối cùng, Chap Goh Meh, của dịp lễ đón mừng năm mới theo truyền thống Trung Hoa, các phật tử Malaysia gốc Hoa tại Trung tâm thiền Phật giáo Malaysia tại Penang – MBMC (Malaysian Buddhist Meditation Centre), làm lễ cúng dường hoa và nến tới Đức Phật, cúng dường vật dụng tới chư Tăng, nghe Pháp thoại, hành thiền và hồi hướng công đức tới mọi thành viên trong gia đình, thân bằng, quyến thuộc, thầy tổ, bạn hữu cùng muôn loài chúng sinh, nguyện cầu cho tất cả luôn được an vui, thoát khỏi hiểm nguy, thân tâm được an lạc.

Lành thay! Lành thay! Lành thay!(Photo from FB of MBMC)

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB