Chắp tay chào hỏi của người Khơme

(From Internet.)

CHẮP TAY CHÀO HỎI CỦA NGƯỜI KHƠME

Trong cuộc sống khi gặp nhau thì có rất nhiều cách chào hỏi nhau để thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau cũng như xã giao qua lại trong xã hội. Người Khmer cũng giống như các tộc người khác khi gặp nhau họ cũng chào nhau để thể hiện sự tôn trọng, lòng mến khách cũng như tinh thần xã giao trong xã hội.

Nhiều người cảm thấy rất gần gũi với cách chào của người Khmer và cảm thấy rất thân thiện bởi động tác chào khéo léo và mang một giá trị nhân văn trong giáo tiếp xã hội của người Khmer.

Để có thể hiểu hơn về cách chào cụ thể trong từng trường hợp xin mời tham khảo phía dưới:

1. Hai tay chấp lại nâng cao hơn chân mày là để lạy Phật, chư thiên tevoda (Devā) hay để cầu khấn một điều gì đó.

2. Hai tay chấp lại nâng cao ngang chân mày là để lạy sư hay để lạy nơi thờ tự khác.

3. Hai tay chấp lại nâng cao ngang sóng mũi là để chào ông bà, cha mẹ hay người thầy, cô đã dạy mình.

4. Hai tay chấp lại nâng cao ngang miệng là để chào người lớn hơn mình hay chào “sếp” của mình.

5. Hai tay chấp lại nâng cao ngang ngực là để chào hỏi những người cùng trang lứa hoặc là bạn bè của mình.

Cách chào của người Khmer ẩn sâu ý nghĩa thiêng liêng và tạo nên nét đặc sắc dân tộc khó lẫn vào đâu được.

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB