Chỉ có khổ sanh

Photo kỷ niệm cùng TT Thiện Minh tại Chùa Bửu Quang 5/3/2014.

 

CHỈ CÓ KHỔ SANH

Nhớ đến lời Phật dạy:

“Chỉ có Khổ sanh

Khổ tồn tại, Khổ diệt

Ngoài Khổ, không gì sanh

Ngoài Khổ, không gì diệt.”

(S. i, 135)

R. I. P.

Ghi chú:

– HH: Dạ thưa Sư, mong Sư giải thích cái câu pháp cú trên cho con hiểu kĩ thêm được không ạ. Con cảm ơn Sư.

– @: Đức Phật dạy Ngũ Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức là Khổ (Vì vô thường nên là Khổ, vì là Khổ nên là Vô ngã). Vậy Tam giới –Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới này – được tạo nên bởi Ngũ uẩn (hay Danh và Sắc) chính là Khổ. Ngũ Uẩn (Danh và Sắc) sinh ra và diệt đi cũng chính là Khổ sinh ra và diệt đi. Ngoài ra không có gì khác cả.

PS: Câu kệ này trích trong Tương Ưng bộ kinh, không phải trong Pháp Cú.

– HH: dạ con phải cố gắng để thấy được Ngũ uẩn này là khổ ạ.

– @: Vô thường là Khổ. Chẳng phải cố gắng chi cả để thấy được ngũ uẩn là khổ, nếu để ý quan sát thì bất cứ lúc nào cũng thấy mọi cái đều đang luôn thay đổi – tức Khổ. 😊

P. S.: Khổ không chỉ là cảm thọ khổ, mà hoại diệt cũng là Khổ, thay đổi cũng là Khổ: Khổ – Khổ, Hoại – Khổ, Hành – Khổ.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB