Chỉ dẫn cách hành thiền minh sát

CHỈ DẪN CÁCH HÀNH THIỀN MINH SÁT

––––––––––––––––––––––––––––––

“Không phải tu tập thực hành Thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ là để tìm an lạc hạnh phúc khi mọi thứ phải diễn ra vừa ý toại nguyện, mà là để học cách đối trị, xả ly, vô chấp thủ trước mọi phiền não, bất toại nguyện, bằng trí tuệ về bản chất rỗng không của mọi chuyện trong thế gian này đều là sinh ra rồi diệt đi, tức là vô thường, vô thường là khổ, khổ là vô ngã, vô ngã là không phải của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã.”

“Not to practice the Vipassana Meditation on the Four Foundations of Mindfulness is to find peace and happiness when everything must go satisfactorily, but to learn how to counteract, relinquish, not cling to all defilements, to all unsatisfactions, with wisdom that the void nature of everything in this world is arising and passing away, i.e. impermanent, impermanent is suffering, suffering is not–self, not–self is not mine, is not me, is not the self.”

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

––––––––––––––––––––––––––––––

“Mỗi khoảnh khắc chánh niệm có nghĩa là sự đoạn diệt dần dần các phiền não ngủ ngầm. Nó giống như việc chạm khắc một khúc gỗ bằng một cái rìu nhỏ, mỗi nhát rìu giúp loại bỏ những mảnh gỗ không mong muốn.”

“Every moment of mindfulness means the gradual destruction of latent defilements. It is somewhat like cutting away a piece of wood with a small axe, every stroke helping to get rid

of the unwanted fragments of wood.”

Mahasi Sayadaw

––––––––––––––––––––––––––––––

“Thực hành Thiền Minh Sát là cố gắng thấu hiểu rõ ràng và chính xác bản chất của những hiện tượng tâm–vật lý (danh – sắc) đang diễn tiến bên trong chính bản thân mình.”

“The practice of Vipassana or insight Meditation is the effort made by the meditator to understand correctly the nature of the psycho–physical phenomena taking place in his own body.”

Mahasi Sayadaw

🍀
MAHASI SAYADAW – HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MINH SÁT TỨ NIỆM XỨ
Pháp thoại – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc
Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon Yangon Myanmar 3/2023
🍀
THỰC HÀNH THIỀN MINH SÁT TỨ NIỆM XỨ Theo Phương Pháp Đại Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw – 10 Bài Pháp thoại 3/2023 for Yogis Nanda Alois Trần & Khema Vũ Thị Thắm – by Sumangala Bhikkhu Viên Phúc – Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon, Yangon, Myanmar.
🍀
PHÂN TÍCH CÁC KỸ THUẬT MINH SÁT NGÀY NAY CỦA THIỀN SƯ MAHASI SAYADAW – Pháp thoại 4/2023 – by Sumangala Bhikkhu Viên Phúc – Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon, Yangon, Myanmar
🍀
“NGAY TRONG KIẾP SỐNG NÀY”
– Các bài pháp thoại trao truyền những lời chỉ dẫn thực hành Minh Sát Tứ Niệm Xứ của Thiền Sư U Pandita by Sumangala Bhikkhu Viên Phúc – Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon Yangon Myanmar, 4/2023
———————————————————–
Mọi bài viết, hình ảnh trên FB Sumangala Bhikkhu Viên Phúc và Website: http://ehipassiko.info có thể chia sẻ và sử dụng không cần xin phép.
Ở cuối mỗi bài viết đều có các đường dẫn links đến các bài viết liên quan và tới nhóm đề tài hữu ích đối với các quý đạo hữu thực sự tầm cầu pháp học pháp hành.
Nguyện mong cho Chánh pháp của Đức Phật Gotama được lan tỏa rộng khắp mang lại lợi lạc cho chư thiên và loài người sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.
———————————————————–

Bài viết liên quan

———————————–
✅ MÓN QÙA PHÁP BẢO (AUDIO)
Các bài pháp thoại tại Thiền viện Ta ma nê chô (Tharmanaykyaw), Yangon, Myanmar 5/2019 by Sumangala Bhikkhu Viên Phúc.
✅ Thiền Minh Sát – Lý Thuyết và Thực Hành
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 9/4/2023