Chiều 18/12/2019 lễ bế mạc khóa Thiền Minh Sát Vipassana đã thành công tốt đẹp

Sẽ lại có cơ hội hoan hỷ cùng các đạo hữu vun bồi minh sát thiện nghiệp cao thượng tại Chùa Nam Tông này, trong khóa thiền Minh Sát Vipassana nghiêm mật 10 ngày theo truyền thống của Đại Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw từ 22/3 đến 31/3/3024.

TRÀN NGẬP HOAN HỶ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216526013848234&id=1394710113

💐💐💐💐💐💐💐💐

Chiều 18/12/2019 lễ bế mạc khóa Thiền Minh Sát Vipassana đã thành công tốt đẹp.

Sư vô cùng hoan hỷ khi có được cơ hội thực hiện các thiện nghiệp phục vụ Phật giáo Nguyên thủy Theravada cùng tất cả các đạo hữu, các thiện nam tín nữ trong thời gian qua tại Việt Nam, nhất là trong khóa thiền tại chùa Nam Tông SG lần này.

Các thiện nghiệp tổ chức, tham dự khóa thiền này đã không thể thành tựu viên mãn nếu không có sự chu đáo, nhiệt tâm của Sư Cả chủ trì chùa Nam Tông Thượng tọa Thiện Hạnh trong việc đôn đốc tu sửa thiền đường, bếp, nhà vệ sinh, giếng và bình trữ nước… cũng như sự nỗ lực của chư Tăng chùa Nam Tông trong công việc tu sửa, vệ sinh chùa phục vụ khóa thiền;

không thể thành tựu viên mãn nếu không có sự nhiệt tâm, hết mình của ban tổ chức Loan Tran, Huệ Đức, Hà Đông, Cong Phap Huynh, Kim Phuong Nguyen, ThanhHa Lâm,… cũng như sự cúng dường hào phóng thanh cao của các thí chủ, đặc biệt là của thí chủ chính là gia đình Công Pháp & Kim Phượng;

không thể thành tựu viên mãn nếu không có sự tận tâm chu đáo của các đội phục vụ nhà bếp, vệ sinh, bảo vệ;

không thể thành tựu viên mãn nếu không có sự tinh tấn dũng mãmh, chấp hành kỷ luật nghiêm mật của các thiền sinh;

không thể thành tựu viên mãn nếu không có sự ủng hộ, trợ giúp của các quí đạo hữu gần xa, cũng như sự hộ trì của chư thiên hộ pháp và chư thiên trú ngụ tại chùa Nam Tông.

Xin thành thật tri ân tất cả các quí vị, nguyện cho các thiện nghiệp này mang lại phước báu vô lượng tới tất cả các quí vị ngay trong kiếp sống này và mai sau và tạo duyên lành giúp sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự Niết bàn.

Nguyện hồi hướng mọi công đức này tới tất cả các chúng sinh, nhất là tới TT Thiện Hạnh, chư Tỳ khưu chùa Nam Tông, mọi thành viên ban tổ chức và phục vụ, tất cả các thiền sinh cùng thầy tổ, thân bằng, quyến thuộc, bạn hữu.

Xin tất cả hãy cùng tùy hỷ cùng công đức đã được tạo nên bởi thiện nghiệp này.

Sadhu Sadhu Sadhu!

Lành thay Lành thay Lành thay!

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 1/2/2024