Chú tâm vào vô thường

Photo: Tại Thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon, Myanmar.

CHÚ TÂM VÀO VÔ THƯỜNG

VH: Chú tâm trực tiếp vào sự vô thường của các đối tượng của tâm nghĩa là gì ạ?

@:
Ví dụ khi một câu chuyện (hoặc một câu hỏi, hoặc một câu trả lời, hoặc một lời bình xét, hoặc một niềm vui, hoặc một nỗi buồn…) khởi lên, tồn tại, rồi hoại diệt trong tâm trí thì người thực hành thiền minh sát Vipassana đúng đắn chỉ hướng tâm ghi nhận và quan sát sự sinh lên và sự diệt đi (trong tâm trí) của câu chuyện đó (trực tiếp chú tâm vào sự vô thường, sự sinh diệt của câu chuyện) chứ không quan tâm đến nội dung câu chuyện, không để đắm chìm vào trong câu chuyện, không tự đồng hóa với câu chuyện, không tham dự vào câu chuyện với buồn, vui, yêu, ghét, lo lắng, sợ hãi …

Chỉ duy nhất ghi nhận, quán sát, tỉnh giác hiểu biết sự sinh diệt của câu chuyện, thực chứng bản chất vô thường, vô ngã của hiện tượng đang xảy ra trong tâm trí. Với minh sát tuệ về bản chất sinh diệt, vô thường, vô ngã của mọi hiện tượng xảy ra trong thân tâm như vậy, tâm không còn bám víu, chấp thủ, truy tầm bất cứ điều gì luôn luôn thay đổi, xả ly mọi tham ái, được tự do, an nhiên tự tại. Tuệ Giải Thoát chính là đây. Đau khổ, phiền não chấm dứt ngay trong giây phút hiện tại này.

Nguyện cho mọi người có cơ hội học và hành theo chánh pháp, sớm đạt tới hạnh phúc thật sự tự do thật sự.

TK Viên Phúc.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB