Coming 2018

COMING 2018

Với uy lực của nguồn ánh sáng này, nguyện hồi hướng mọi công đức và phước báu của bản thân sư tới Quí vị, nguyện cho tất cả các chúng sinh sớm thoát khỏi mọi khổ đau, phiền não đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự!

Hãy chuyển thông điệp này tới người thân trong gia đình và bạn hữu của mình để cùng chung hưởng phước lành!

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Trong tâm từ,
Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

 

With this powerful light may all my merits to be shared with all of you. May all of beings soonly be free from all sufferings and dangers and realize the true happiness and true fredom.

Pass this message to all your family and friends to enjoy together these merits.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

With metta,

Sumangala Bhikkhu

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB