Cúng dường đợt 36 từ 13.1 – 15.2.2024

Cúng dường đợt 36 từ 13.1 – 15.2.2024

NĂM NHÂN TỐ LÀM CHO QUẢ PHƯỚC CỦA SỰ BỐ THÍ ĐƯỢC LỚN MẠNH

LÀ GÌ ❓

📸 Look at this post on Facebook

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=799847698718615&id=100060801776183&mibextid=ZbWKwL

––––––––––––––––––––––––––––––

Cúng dường đợt 36, 16.3.2024, của các thí chủ Việt Nam đã thành tựu viên mãn cùng sự hỗ trợ tận tâm nhiệt tình của Kappiya Hộ Tăng tại SG Diệu Thiện và cô Nữ tu tổng quản Zavananani và các vị hộ tăng khác tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon Myanmar.

36th VIETNAMESE DONATION 16 March 2024

297.011.000đ = 44.540.000 kyat = ❶ +❷ +❸

❶ Danh Sách Cúng dường đến Thiền Viện Đợt 36th from 23/02 đến 11/03/2024

① Navakamma for VN monks: Phonepay, medicine, air ticket, visa, etc.: 8.756.000đ = 1.224.000kyat

② Food offering: 3.100.000đ = 434.000kyat

③ Navakamma for Tharmanaykyaw Sayadaw: 1.300.000đ = 182.000kyat

Total amount: ① + ② + ③ = 13.156.000đ = 1.840.000kyat

Donated by: Gđ Hoàng Nghệ 500n, Gđ Phương Đăng 1tr, Nguyễn Văn Tuấn 1tr, Võ Thị Bích Phượng 300n, Gđ Trần Huyền 100n, Gđ Châu và Hải Thanh 500n, Gđ Tâm Hỷ 100n–100n(Sư Cả)–100n(TT)–Lê Thị Giang 200n(Sư Cả), Nhóm Thực Hành Pháp 1tr266n, Gđ Vân Ánh 300n, Gđ Phương Đăng 2tr, Gđ Hà Minh Anh–Gđ Lê Thu Thuý–Gđ Trần Thị Diệu Hồng–Gđ Mai Loan–Gđ Phạm Hà–Lê Thị Yến–Nguyễn Thị Gấm–Nguyễn Thu Thuỷ–Thanh Huyền–Hằng–Nga 3tr (TT)–1tr (Sư Cả), Nguyễn Văn Tâm 500n, Gđ Phương Đăng 1tr, Gđ Nguyễn Quảng Nghĩa 50n, Gđ Diệu Danh 140n.

––––––––––––––––––––––––––––––

❷ Cúng dường đến các Chùa Khó Khăn Đợt 36th from 23/02–01/03/2024

Total amount: 3.575.000đ = 500.000kyat

Donated by: Trang Nau 1tr, Gđ Hồ Minh Châu 500n, Gđ Trần Huyền 100n, Gđ Tâm Hỷ 100n, Gđ Hà Minh Anh–Gđ Lê Thu Thuý–Gđ Trần Thị Diệu Hồng–Gđ Mai Loan–Gđ Phạm Hà–Lê Thị Yến–Nguyễn Thị Gấm–Nguyễn Thu Thuỷ–Thanh Huyền–Hằng–Nga 1tr600n, Gđ Diệu Danh 275n.

––––––––––––––––––––––––––––––

❹ Cúng Dường xây dựng Thiền viện Taunggyi, đợt 26th from 18/02–15/03/2024

For Interview House

Total amount: 280.280.000đ = 39.200.000kyat

Donated: Gđ Duyên Phí 1tr, Gđ Trần Hoà Hải–Lê Cát Tường–Trần Tuệ Mẫn–Trần Anh Hạo 4tr, Gđ Diệu Minh 3tr, Cô Huệ 500n, Gđ Hoàng Nghệ 3tr, Trang Nau 1tr, Tuệ Chân Minh 500n, Nguyễn Văn Tuấn 500n, Gđ Tuệ Như Phước 500n, Gđ Hồ Minh Châu 1tr, Lê Ngọc Diệp 2tr–Lê Thu Hà 2tr–Phạm Hà Phương Vi 2tr, Gđ Trần Huyền 100n, Gđ Viên Bảo 1tr, Bé Tuệ Mẫn–Tuệ Khuê Panda 50n, Gđ Tâm Hỷ 100n, Gđ Lê Thị Thu 500n, Gd Don T Vo–Trang Dang–Minh Vo–Lina Johnson–Ken Johnson 2tr, Helena–Linnie Nguyễn–Diana Smith–Tốt Nguyễn–Suơng Nguyễn–Huyền Nguyễn–Ngân Nguyễn 5tr, Gđ Trần Ngọc Dũng–Vũ Thị Thắm 250tr (Nhà trình pháp), Gđ Diệu Danh 530n.

––––––––––––––––––––––––––––––

Hoan hỷ với những thiện nghiệp của các đạo hữu đã được vun bồi, đã được thành tựu viên mãn như ý nguyện.

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới quý đạo hữu thí chủ cùng thân bằng quyến thuộc, nguyện cho quý đạo hữu thí chủ cùng tất cả mọi người trong gia đình quý vị luôn được Hồng Ân Tam Bảo hộ trì, luôn được an toàn, an ổn, an khang, thịnh vượng, an vui và hạnh phúc, luôn làm lành lánh ác, thanh tịnh tâm, luôn tinh tấn bố thí, trì giới và tu tập theo Chánh pháp để gieo duyên lành giúp sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!

Xin được tùy hỷ công đức này cùng quý đạo hữu.

🍀 Sabbītiyo vivajjantu, soko rogo vinassatu; mā te bhavantvantarāyā, sukhī dīghāyuko bhava.

Cầu mong cho quý đạo hữu thí chủ tránh khỏi tất cả những hoạn nạn. Xin cho quý vị được dứt khỏi sầu muộn, bệnh tật. Xin cho những sự nguy khốn không có khởi sanh đến tới quý vị. Mong cho quý vị có được sự an vui, và được sống lâu.

🍀 Abhivādanasīlissa, niccaṃ vuḍḍhāpacāyino; cattāro dhammā vaḍḍhanti, āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

Cả bốn pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui và sức mạnh được tăng trưởng đối với quý đạo hữu thí chủ thường quen kính lễ cúng dường các bậc trưởng thượng đáng kính.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

–––––––––––––––––––––––––

NĂM NHÂN TỐ LÀM CHO QUẢ PHƯỚC CỦA SỰ BỐ THÍ ĐƯỢC LỚN MẠNH

(Đại Phật Sử tập 1A – Mingun Sayadaw)

–––––––––––––––––––––––––

1. Thí chủ có thọ giới và có hạnh kiểm tốt.

2. Người thọ thí cũng có giới hạnh tốt.

3. Vật cúng dường thí chủ kiếm được một cách chính đáng.

4. Sự cúng dường với niềm hạnh phúc trước khi làm, với sự thỏa mãn thanh tịnh và vui mừng trong khi làm và tâm vui sướng sau khi làm.

5. Người thí chủ có niềm tin đầy đủ về luật nhân quả. Năm nhân tố này nên đi kèm với sự bố thí để có được lợi ích lớn nhất. Nếu chúng giảm, thì kết quả lợi ích cũng giảm theo.

Một số nhận xét về Đức tin

–––––––––––––––––––––––––

Saddhā Điều quan trọng là hiểu rõ ý nghĩa đầy đủ về nhân tố thứ năm, đó là “Niềm tin nhân quả”. Phân tích theo văn phạm, saddhā có nghĩa là ‘khéo gìn giữ’.

Cũng như nước trong đã lắng hết các chất dơ bẩn xuống đáy, có thể giữ tốt hình ảnh của mặt trăng và mặt trời. Cũng vậy, niềm tin thanh tịnh mà không có các pháp ô nhiễm, có thể giữ chắc những ân đức của Đức Phật (dùng làm đề mục của pháp Niệm) Một ví dụ khác, nếu một người không có đôi tay thì anh ta không thể cầm giữ vật trang sức. Nếu anh ta không có của cải, thì anh ta không thể sắm sửa các loại hàng hóa và vật dụng.

Không có hạt giống thì không có vụ mùa và ngũ cốc. Cũng vậy, không có niềm tin chúng ta không thể có các báu vật của sự bố thí, trì giới và thiền (và không thể có sự thọ hưởng dục lạc của cõi người và cõi chư thiên hoặc hạnh phúc của Niết bàn). Do vậy, Đức Phật, qua các bài pháp của Ngài, đã ví đức tin như đôi tay, của cải hoặc hạt giống.

Trong bộ kinh Milindapañha Sở vấn và bộ Chú giải Aṭṭhasālinī, đức tin được ví như viên ngọc trên vương miện của vị Chuyển luân vương có công dụng làm cho nước trở nên trong sáng – cho dù viên ngọc được đặt vào nước dơ bẩn thế nào chăng nữa. Dường thế ấy, đức tin loại trừ tức khắc tất cả những ô nhiễm trong tâm và làm cho tâm trở nên thanh tịnh, trong sáng. Nếu tâm có đức tin thì không có chỗ dành cho các pháp ô nhiễm như sầu khổ, ưu bi, v.v… Khó khăn như thế nào khi giữ tâm vững chắc trong pháp quán về các ân đức của Đức Phật là kinh nghiệm của tất cả những người tu Phật. Nói cách khác, giữ tâm trong niềm tin duy nhất không xen lẫn các pháp ô nhiễm, quả thật không phải là vấn đề đơn giản. Nhưng qua pháp hành, người ta có thể duy trì tâm trong sáng thanh tịnh nhờ đức tin trong những khoảng thời gian ngắn, đến khi niềm tin vững vàng, người ta có thể thực hành như vậy trong khoảng thời gian dài.

Xét về vấn đề “có niềm tin nhân quả” như đã nêu ở trên, chúng ta nên suy xét như vầy: “Tôi sẽ bỏ ra một số tiền để làm việc phước thí này. Nó sẽ không vô ích. Qua hành động bố thí này, tôi sẽ trau dồi pháp Tư (cetanā), pháp này quí giá hơn của cải, tiền bạc mà tôi đã bỏ ra. Của cải của tôi có thể bị mất do năm loại kẻ thù, nhưng hành động tạo phước này thì không gì phá hủy được, và sẽ theo tôi trải qua nhiều kiếp luân hồi cho đến khi tôi chứng đắc Niết bàn.” Khả năng gìn giữ tâm trong sáng và thanh tịnh theo cách này là phải có niềm tin nhân quả. Và xét về kết quả phát sanh từ việc phước như vậy, chúng ta có kết luận vững chắc và rõ ràng như vầy: “Do hành động tạo phước này, tôi sẽ gặt hái những kết quả lợi ích trong suốt chuỗi dài luân hồi. Chắc chắn như vậy.” Khi suy xét như vậy và cảm thọ niềm tịnh hỉ khởi lên trong tâm tức là do có niềm tin nhân quả.

Như vậy điều quan trọng là phải tu tập đức tin bằng cách suy xét luật nhân quả để làm cho tâm được thanh tịnh, vì nó là nhân tố thứ năm làm lớn mạnh kết quả lợi ích của sự bố thí.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 27/3/3024