Để thời gian ăn mình hay mình ăn lại thời gian

ĐỂ THỜI GIAN ĂN MÌNH HAY MÌNH ĂN LẠI THỜI GIAN❓

––––––––––––––––––––––––––––––

Pháp thoại – món quà đầu năm mới 1/1/2024 bởi Đại Trưởng Lão Tam Tạng (XV.) Kyaukpadaung Sayadaw – Bhaddanta Paññāvaṃsābhivaṃsa

––––––––––––––––––––––––––––––

Ghi chú bởi Sumangala Bhikkhu Viên Phúc:

① Thời gian ăn mình = Để thời gian ăn mòn, hủy hoại cuộc sống con người quý hiếm, cuộc sống trở thành lãng phí, vô ích.

② Ăn lại thời gian = Tận dụng, sử dụng thời gian, không để thời gian hủy hoại cuộc sống con người quý hiếm thông qua tạo dựng vun bồi công đức phước báu trong bố thí – trì giới – hành thiền bởi thân, bởi khẩu, bởi ý, mang lại lợi ích thiết thực hiện tại ngay trong kiếp sống này cho bản thân, cho mọi người, dẫn đến giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, siêu thoát Tam giới, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

③ Câu chuyện về Soṇā, nỗ lực tinh cần ăn lại thời gian, đắc Đạo Quả Alahán ở tuổi 80, trở thành vị đứng đầu trong số các vị tỳ khưu ni có sự ra sức tinh tấn.

[– TIỂU BỘ – THÁNH NHÂN KÝ SỰ APADĀNAPĀḶI – KÝ SỰ VỀ TRƯỞNG LÃO NI THERĪ APADĀNA PĀḶI – 26. Ký Sự về Soṇā.

– Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya – Tập III – Trưởng Lão Ni Kệ – (XLV) Sonà (Therì. 133)]

④ Bốn vị Đại trưởng lão Myanmar lỗi lạc nhất trong thời cận đại góp phần duy trì tinh khiết mạch mạng Pháp và Luật do Đức Phật Chánh Đẳng Giác Gotama trao truyền:

⑴ Ledi Sayadaw Ashin Ñaṇadhaja – Aggamahāpaṇḍita (1 December 1846 – 27 June 1923)

⑵ Mahagandhayon Sayadaw Ashin Janakābhivamsa – Aggamahāpaṇḍita (27 February 1900 – 27 December 1977)

⑶ Mahasi Sayadaw Ashin Sobhana – Aggamahāpaṇḍita (29 July 1904 – 14 August 1982)

⑷ Mingun Sayadaw Tipitakadhara Dhammabhandakarika Sayadaw Ashin Vicittasārābhivaṃsa – Aggamahāpaṇḍita (1 November 1911 – 9 February 1993)

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 12/1/2024