Dừng lại, buông bỏ

DỪNG LẠI, BUÔNG BỎ

“Dừng lại không phải là không làm gì cả, buông bỏ không phải là không còn có gì cả.

Dừng lại, buông bỏ là dừng lại trong tâm và buông bỏ trong Tâm sự đua chạy, tầm cầu, bám víu hình sắc, âm thanh, hương, vị, xúc chạm và ý tưởng khả ái, khả hỷ, khả lạc nhằm thỏa thích mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý một cách nhất thời, vô độ.

Dừng lại và buông bỏ tức là luôn có trí tuệ thấy rõ như thật rằng mọi việc trong khắp pháp giới đều biến đổi – vô thường, đều khổ vì bị áp bức – bất toại nguyện, đều trống rỗng – vô ngã.

Sự thật là không có gì đáng giá để tìm kiếm, để bám víu.

Con đường dẫn đến buông bỏ, dẫn đến hạnh phúc thật sự, tự do thật sự là Bát Thánh Đạo đã được Đức Phật Gotama chỉ dạy.”

– Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB