Hai thiền sinh lần đầu đến Yangon

Photo: Trước giờ đi hộ tăng khất thực.

HAI THIỀN SINH LẦN ĐẦU ĐẾN YANGON

 

Hai thiền sinh lần đầu đến Yangon, Myamar, lần đầu biết đến Truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theravada, lần đầu đi hộ tăng khất thực cùng chư tăng Thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar. 12/7/2017.

 

Bài viết liên quan

 • Xuất gia gieo duyên, Web, FB
 • Làm những điều tốt đẹp nhất, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Đôi lời nhắn nhủ tới những vị sắp xuất gia theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy, Web, FB
 • Vì sao xuất gia, Web, FB
 • Đức Phật đã có suy nghĩ gì, Web, FB
 • Ai là bhikkhu – tỳ khưu, Web, FB
 • Lễ xuất gia thọ giới tỳ khưu (bài 1/4 – thầy tế độ), Web, FB
 • Lễ xuất gia thọ giới tỳ khưu (bài 2/4 – xét hỏi sa di), Web, FB
 • Lễ xuất gia thọ giới tỳ khưu (bài 3/4 – tuyên ngôn & thành sự ngôn), Web, FB
 • Lễ xuất gia thọ giới tỳ khưu (bài 4/4 – bốn pháp nương nhờ & bốn pháp không nên hành), Web, FB
 • Phân biệt tỳ khưu “thật” và “không thật” dựa vào đâu, Web, FB, Youtube
 • Xuất gia gieo duyên, Web, FB
 • Đạt tới cái khó đạt tới, Web, FB
 • Làm những điều tốt đẹp nhất, Web, FB
 • Mười pháp mà bậc xuất gia phải quán tưởng thường xuyên, Web, FB
 • Như thế nào là tỳ khưu giới hạnh đầy đủ, Web, FB
 • Thế nào là bốn điều đáng sợ hãi chờ đợi những người xuất gia, Web, FB
 • Bổn phận cư sĩ tại gia là gì? Bổn phận tu sĩ xuất gia là gì?, Web, FB
 • Phàm tăng và thánh tăng, Web, FB