Hạt giống thiện lành

Hạt giống thiện lành

––––––––––––––––––––––––––––––

Phật Pháp được tồn tại tinh khiết và lâu bền nhờ nỗ lực gieo trồng, bảo vệ và vun bồi những hạt giống Minh và Hạnh một cách chu toàn, cẩn trọng, kiên trì mọi lúc mọi nơi.

Sādhu, Sādhu, Sādhu, anumodāmi!

Punna Viriya

1 October at 01:09 ·

Sáng ra mở Facebook thấy có trang Facebook đăng những hình ảnh các vị sadi nhỏ ở Myanmar đang toạ thiền, tôi thật hoan hỷ 🙏

Tôi đã có dịp sang Myanmar và đã ở chùa, chứng kiến các vị sadi nhỏ học Giáo Pháp của Đức Phật và thực hành Giáo Pháp của Đức Phật, nhìn các vị tinh tấn tôi thấy mình hổ thẹn vô cùng..

Buổi sáng tôi theo chân các vị sadi nhỏ đi khất thực cảm giác vô cùng hạnh phúc, đó là một đời sống tốt đẹp, một truyền thống tốt đẹp.

Trước đây tôi cứ tự hỏi tại sao các sư ở Myanmar sao giỏi vậy, giảng dạy Giáo Pháp của Đức Phật cứ vanh vách,, trôi chảy, rành mạch rõ ràng,, và sao ở đó nhiều các Ngài Tam Tạng, các Ngài thiền sư lỗi lạc vậy,,..

Chuyến đi xuất gia đó đã cho tôi câu trả lời, và tận mắt chứng kiến, tự thân cảm nhận,..

Ở bên đó các từ các vị Trưởng Lão, đến các Sư nhỏ, chỉ có học Giáo Pháp của Đức Phật và thực hành Giáo Pháp của Đức Phật…

Xin chia sẻ những hình ảnh tuyệt đẹp này cho mọi người cùng hoàn hỷ !

SĀDHU ! SĀDHU ! SĀDHU !

Nguồn ảnh từ Facebook Hành Trì Chánh Pháp.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 1/10/2023