Hướng dẫn các khóa thiền tại VN 2024

HƯỚNG DẪN CÁC KHÓA THIỀN TẠI VN 2024
———————–
Danh mục các bài giảng trong các khóa thiền tại VN 2024, trên Youtube, hướng dẫn thực hành Minh sát Tứ niệm xứ, theo truyền thống Đại trưởng lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw, được hướng dẫn bởi Thiền Sư Viên Phúc Sumangala, Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon, Myanmar.

(1) Đại phước của đại phước (chùa Pothisomron, Cần thơ, 1-10.3.2024), Youtube

(2) Cn đường cổ xưa – con đường độc nhất dẫn đến niết bàn (An hòa viên, Bà rịa, 10-17.3.2024), Youtube

(3) Khổ và con đường thoát khổ (chùa Nam tông, q. Tân bình, HCM, 22-31.3.2024), Youtube

(4) Đạo Phật – con đường dẫn đến Niết bàn (tv Phước sơn, Đồng nai, 5-14.4.2024)

+ các bài giảng, buổi tối, trên fb tv Phước sơn, Youtube

+ các bài giảng, đầy đủ, trên fb của Bạch Phượng dhammadina, Youtube

(5) Tu gì hết khổ? (Cẩm chướng school, Măng đen, Kon tum, 16-19.4.2024), Youtube

(5) Học gì hết ngu? (Vũ thư, Thái bình, 24-26.4.2024), Youtube

(6) Đạo Phật – trí tuệ thoát khổ (Ninh hiệp, Hà nội, 8-14.4.2024), Youtube

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 18/5/2024