Hý luận: râu ông nọ cắm cằm bà kia

HÝ LUẬN: RÂU ÔNG NỌ CẮM CẰM BÀ KIA

– LTQ: Bạch Sư, minh sát Thân– Tâm cũng là minh sát Sắc– Thọ, Tưởng, Hành, Thức Uẩn, còn gọi là 5 thủ Uẩn. Vậy trong mỗi hơi thở, mỗi bước chân trong chánh niệm là có 5 thủ Uẩn. Con kính hỏi Sư còn 4 thủ: Dục thủ, Kiến thủ, Giới cấm thủ, Ngả chấp thủ có trong mỗi bước chân, hơi thở ra và vào trong lúc hành thiền không ah? Để con cũng cố thêm Chánh kiến trong tu tập ah. Con xin thành kính tri ân Sư ạ.

– @:

Hý luận: Râu ông nọ cắm cằm bà kia. Học những thứ này ở đâu thì trả về chỗ đó, kẻo tẩu hỏa nhập ma, vô phương cứu chữa. Đã tu tập thiền minh sát thì hãy chỉ ghi nhận và quán sát nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm thân trên thân, thọ trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp (tức Tứ niệm xứ) để thấy được bản chất sinh diệt của tất cả các pháp hữu vi. Không hý luận, không giải thích, không bình luận, không khen, không chê, không thích thú, không sợ hãi…

Chỉ ghi nhận và quán sát mọi sự việc đang xảy ra như nó đang là, một cách vô tư và khách quan ngay trong giây phút hiện tại, liên tục và tỉ mỉ. Liên tục là sự không gián đoạn từ khi bắt đầu, giữa, cho đến khi kết thúc của từng hiện tượng, và từ hiện tượng này sang hiện tượng khác. Tỉ mỉ là thấy rõ ràng các đặc tính riêng (Sabhava lakkhana) của sắc pháp và danh pháp, thấy rõ ràng đặc tính điều kiện – sinh trụ hoại diệt (Sankkhata lakkhana) của các pháp, thấy rõ ràng đặc tính chung (Sannanna lakkhana) – khổ, vô thường, vô ngã của các pháp.

Tất cả chỉ có vậy thôi. Hãy tinh tấn và kiên trì thì mới hy vọng diệt trừ tạm thời được mọi hý luận, hoài nghi, trạo cử, hối tiếc, hôn trầm, thụy miên, tham, sân, si cho đến khi đạt được Đạo Quả nhổ tận gốc rễ mọi phiền não, trói buộc ngủ ngầm là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân, sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt tới hạnh phúc thật sự tự do thật sự.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc

– LTQ: Con xin thành kính tri ân Sư đã chỉ dạy cho con, con hiểu rồi ah. Như nó đang là.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB