Khổ đau là thật, không phải là ảo tưởng

KHỔ ĐAU LÀ THẬT, KHÔNG PHẢI LÀ ẢO TƯỞNG

SUFFERING IS TRUTH, NOT ILLUSION

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

“Mọi khổ đau là sự thật, khổ đau không phải là ảo tưởng.

Ảo tưởng về sự thật đó chỉ làm cho khổ đau biến mất tạm thời trong chốc lát.

Chỉ có bản ngã mới là ảo tưởng, bản ngã không phải là có thật.

Liễu tri về sự thật đó mới làm cho khổ đau biến mất hoàn toàn và vĩnh viễn. “

– Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

 

🍂🍂🍂🍂🍂

“All suffering is truth, suffering is not illusion.

The ignorance of that truth only temporarily causes suffering to disappear for a moment.

Only the self is an illusion, the self is not truth.

Knowledge of that truth will make suffering disappear completely and permanently.”

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB