Khóa lễ Uposatha – Bát quan trai giới dành cho quý đạo hữu tại gia – 8h sáng, Thứ ba, 4/4/2023, ngày giờ Hà nội

Khóa lễ Uposatha – Bát quan trai giới dành cho quý đạo hữu tại gia – 8h sáng, Thứ ba, 4/4/2023, ngày giờ Hà nội

facebook

––––––––––––––––––––––––––––––

Hoan hỷ chấp thuận lời thỉnh cầu của các cựu thiền sinh khóa thiền Minh sát Tứ niệm xứ tại Cần Thơ, Phước Sơn, Bà rịa, Hà nội, Hải Phòng vv … chúng tôi có buổi truyền trực tuyến từ Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon, Yangon, Myanmar khóa lễ Bố tát Uposatha ngày thứ ba, 4/4/2023, bắt đầu vào lúc 8h00 sáng, ngày giờ Hà nội, với chương trình như sau:

⑴ Sám hối

⑵ Truyền Tam qui y

⑶ Thọ trì Bát quan trai giới

⑷ Pháp thoại “Tinh tấn trong thiền tập là gì?”

⑸ Thiền tập

⑹ Rải tâm từ

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 4/4/2023