Khóa thiền minh sát vipassana nghiêm mật tích cực 10 ngày, 2024, tại chùa Pothisomron, Cần thơ

Các bài giảng tại khóa thiền minh sát vipassana nghiêm mật tích cực 10 ngày, tại chùa Pothisomron, Cần thơ, theo truyền thống Đại trưởng lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw, được hướng dẫn bởi Thiền Sư Sumangala Viên Phúc đến từ Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon, Myanmar.

youtube

–––––––––––––––––––––––––

Chuẩn bị khai mạc khoá thiền minh sát vipassana, Web Link

00 – khai mạc khóa thiền nghiêm mật tích cực, Web Link

Bài 1 – ngày 1 – 1.3.24 – Mahasi saydaw: thế nào là thực hành thiền minh sát một cách đúng đắn?, Web Link

Bài 2 – ngày 1 – 1.3.24 – Mahasi saydaw: hướng dẫn minh sát tu tập căn bản, Web Link

Bài 3 – ngày 1 – 1.3.24 – Mahasi saydaw: nhẫn nại dẫn đến niết bàn, Web Link

Bài 4 – ngày 1 – 1.3.24 – Mahasisaydaw: minh sát tu tập khi đi lại, khi đi ngủ, khi thức dậy như thế nào?, Web Link

Bài 6 hướng dẫn thiền hành, 2.3.2024, Web Link

Bài 7: hướng dẫn thiền hành: đạo hiẻn lộ trong khi kinh hành – 2.3.2024, Web Link

Bài 8 – ngày 3.3.2024 Mahasi sayadaw: quán thân – an trú niệm liên tục và vững chắc trên chuyển động phổng xẹp của vủng bụng. , Web Link

Bài 9 – ngày 3.3.2024 Mahasi sayadaw: quán tâm – ghi nhận bất kỳ suy nghĩ, tư duy, ý muốn… khởi sinh, Web Link

Bài 9a – ngày 3.3.2024 Mahasi sayadaw: quán thọ – ghi nhận bản chất của các cảm thọ đau nhức,khó chịu,dễ chịu, Web Link

Bài 11 – ngày 3.3.2024 Mahasi sayadaw: quán các pháp trong sinh hoạt, Web Link

Bài 12 – ngày 4.3.2024 Mahasi sayadaw: vun bồi phát triển định và tuệ minh sát, Web Link

Bài 13 – ngày 4.3.2024 đối trị đạo binh ma hôn trầm thụy miên (dã dượi buồn ngủ) trong minh sát tu tập, Web Link

Bài 14 – ngày 4.3.2024 minh sát tu tập khi kinh hành như thế nào?, Web Link

Bài 15 – ngày 4.3.2024 kham nhẫn và nghị lực đương đầu với đau nhức và bệnh tật, Web Link

Bài 16 – ngày 4.3.2024 phân biệt sắc (thân) và danh (tâm) trong khi kinh hành, Web Link

Bài 17– ngày 5.3.2024 trình pháp như thế nào (phần 1)?, Web Link

Bài 18 – ngày 5.3.2024 trình pháp như thế nào (phần 2)? , Web Link

Bài 19 – ngày 5.3.2024 tam pháp ấn hiển lộ trong khi kinh hành, Web Link

Bài 20 – ngày 5.3.2024 mahasi saydaw: minh sát tu tập vun bồi tuệ giác giải thoát, chứng ngộ niết bàn., Web Link

Bài 21 – ngày 5.3.2024 sumangala bhikkhu Viên Phúc: ba câu hỏi cốt lõi trong thực hành minh sát vipassana – cái gì? như thế nào? để làm gì?, Web Link

Bài 22 – ngày 5.3.2024 U Pandita sayadaw: thiền tập với tinh thần dũng cảm và tinh tấn, Web Link

Bài 23 – ngày 5.3.2024 quyết tâm theo đuổi đến cùng mục đích hành thiền.

Bài 24 – ngày 6.3.2024 đạo binh ma dục lạc và bất mãn, Web Link

Bài 25 – ngày 6.3.2024 đạo binh ma: ③ đói khát, ④ tham ái, Web Link

Bài 26 – ngày 6.3.2024 đạo binh ma: ⑤ dã dượi buồn ngủ, Web Link

Bài 27 – ngày 6.3.2024 đạo binh ma: ⑦ sợ hãi, ⑧ hoài nghi p1, Web Link

Bài 28 – ngày 6.3.2024 đạo binh ma: ⑦ hoài nghi p2, Web Link

Bài 29 – ngày 7.3.2024 đạo binh ma: ⑧ kiêu mạn và vô ơn, Web Link

Bài 30 – ngày 7.3.2024 đạo binh ma: ⑨ danh lợi, Web Link

Bài 31 – ngày 7.3.2024 đạo binh ma: ⑩ khen mình chê người, Web Link

Bài 32 – ngày 7.3.2024 7 yếu tố giác ngộ: 1 chánh niệm, Web Link

Bài 33 – ngày 7.3.2024 7 yếu tố giác ngộ: ❷ trạch pháp, Web Link

Bài 34 – ngày 7.3.2024 7 yếu tố giác ngộ: ❸ tinh tấn – phần 1, Web Link

Bài 35 – ngày 8.3.2024 7 yếu tố giác ngộ: ❸ tinh tấn – phần 2, Web Link

Bài 36 – ngày 8.3.2024 7 yếu tố giác ngộ: ❸ tinh tấn – phần 3, Web Link

Bài 37 – ngày 8.3.2024 7 yếu tố giác ngộ: ❸ tinh tấn – phần 4, Web Link

Bài 38 – ngày 8.3.2024 7 yếu tố giác ngộ: ❹ hỷ – phần 1, Web Link

Bài 39 – ngày 8.3.2024 7 yếu tố giác ngộ: ❹ hỷ – phần 2, Web Link

Bài 40 – ngày 8.3.2024 7 yếu tố giác ngộ: ❺ thư thái khinh an, Web Link

Bài 41 – ngày 9.3.2024 7 yếu tố giác ngộ: ❻ định, Web Link

Bài 42 – ngày 9.3.2024 7 yếu tố giác ngộ: ❼ xả, Web Link

Bài 43 – ngày 9.3.2024 7 yếu tố giác ngộ: lợi ích vun bồi phát triển thất giác chi

Bài 44 – ngày 9.3.2024 sumangala bhikkhu Viên Phúc: chánh niệm không phải là “làm gì biết nấy jānāti”. chánh niệm là làm gì biết nấy với trí tuệ pa+jānāti, hay với chánh hiểu biết (tỉnh giác) – sampajānakārī hoti”, Web Link

Bài 45 – sumangala bhikkhu Viên Phúc: “xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây”

10.3.2024 – bế mạc khóa thiền minh sát vipassana nghiêm mật tích cực 10 ngày, tại chùa Pothisomron, Cần thơ, theo truyền thống đại trưởng lão thiền sư Mahasi sayadaw, được hướng dẫn bởi thiền sư Viên Phúc sumangala đến từ thiền viện Tharmanaykyaw, Mahaganghayon, Myanmar, Web Link

10.3.2024 bế mạc khóa thiền minh sát vipassana, Web Link

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 11/3/2024