Khóa thiền Minh sát Vipassanā nghiêm mật tích cực 7 ngày, 2024, tại An Hòa Viên, Bà Rịa

Khóa thiền Minh sát Vipassanā nghiêm mật tích cực 7 ngày, tại An Hòa Viên, Bà Rịa, theo truyền thống Đại trưởng lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw, được hướng dẫn bởi Thiền Sư Sumangala Viên Phúc đến từ Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon, Myanmar.

③ hiện tượng và tâm ghi nhận hiện tượng: chúng xảy ra đồng thời cùng lúc, cùng sinh khởi, cùng hoại diệt >>> không có tôi, không có bạn, không có chúng sinh hiện hữu, Web Link

⑤ đạo quả có thể thành tựu bất cứ khi nào trong khi chánh niệm, Web Link

⑥ thực tập kinh hành như thế nào để vun bồi tuệ giác?, Web Link

⑦ tứ niệm xứ – chúng ta cũng đang đi trên con đường mà chư phật, chư vị alahán, chư vị thánh tăng đã từng đi để đến niết bàn, Web Link

⑧ trình pháp như thế nào (phần 1) Web link

⑨ trình pháp như thế nào (phần 2) ⑩ tam pháp ấn: vô thường – khổ – vô ngã hiển lộ trong khi tu tập kinh hành như thế nào ⑪ chiến thuật đối trị đau nhức trong minh sát tu tập Web link

⑫ giờ thiền tập kinh hành, Web Link

⑬ chiến thuật đối trị dã dượi buồn ngủ (hôn trầm thụy miên) trong minh sát tu tập, Web Link

⑭ mười đạo binh ma – Đạo binh ma thứ ba và bốn: đói khát và tham ái Web Link

⑮ thiền tập kinh hành, Web Link

⑯ mười đạo binh ma – Đạo binh ma thứ năm: hôn trầm thụy miên (dã dượi buồn ngủ), Web Link

⑰ mười đạo binh ma – Đạo binh ma thứ sáu và thứ bẩy: sợ hãi và hoài nghi, Web Link

⑱ mười đạo binh ma – Đạo binh ma thứ bẩy: hoài nghi – p2, Web Link

⑲ mười đạo binh ma – Đạo binh ma thứ chín: danh lợi, Web Link

⑳ thọ trì tam quy y và bát quan trai giới, quán tưởng tứ vật dụng, rải tâm từ, phát nguyện, chia sẻ công đức, Web Link

(21) chúc phúc cầu an, hồi hướng công đức tu tập tới các thí chủ, phụng sự viên hộ độ cho khóa thiền, thọ thực buổi sáng, Web Link

(22) mười đạo binh ma – Đạo binh ma thứ mười: khen mình chê người, Web Link

(23) chín yếu tố phát triển ngũ căn ngũ lực tín – tấn – niệm – định – tuệ. Bài ①: ba yếu tố đầu tiên: chú tâm vào vô thường – quan tâm và tôn trọng thực hành pháp thiền tập – liên tục không gián đoạn, Web Link

(24) giờ thọ thực buổi trưa: tùy hỷ, chúc phúc cầu an, hồi hướng công đức tu tập tới các đạo hữu thí chủ, các phụng sự viên đã phát tâm trong sạch và cao thượng bố thí cúng dường, cung kính phục vụ, hộ độ cho khóa thiền được thành tựu viên mãn như ý nguyện, Web Link

(25) bài ②: yếu tố thứ tư – những điều kiện hỗ trợ. [chín yếu tố phát triển ngũ căn ngũ lực tín – tấn – niệm – định – tuệ], Web Link

(26) bài ③: yếu tố thứ năm – nhớ lại điều kiện hành thiền thuận lợi, và yếu tố thứ sáu – phát triển thất giác chi [chín yếu tố phát triển ngũ căn ngũ lực tín – tấn – niệm – định – tuệ], Web Link

(27) bài ④ : yếu tố thứ bẩy – dũng cảm tinh tấn [chín yếu tố phát triển ngũ căn ngũ lực tín – tấn – niệm – định – tuệ], Web Link

(28) bài ⑤: yếu tố thứ tám – kiên nhẫn và nghị lực [chín yếu tố phát triển ngũ căn ngũ lực tín – tấn – niệm – định – tuệ], Web Link

(29) bài ⑥ : yếu tố thứ chín – quyết tâm theo đuổi đến cùng việc hành thiền [chín yếu tố phát triển ngũ căn ngũ lực tín – tấn – niệm – định – tuệ], Web Link

(30) giờ thọ thực buổi sáng: thiền sinh tùy hỷ, chúc phúc cầu an, hồi hướng công đức tới các đạo hữu thí chủ, các phụng sự viên, phục vụ lao tác đã phát tâm trong sạch và cao thượng hộ độ cho khóa thiền được thành tựu như ý nguyện., Web Link

(31) tu tập tứ niệm xứ là tu tập bát thánh đạo: ðối với những ai, bốn niệm xứ này bị thối thất, thời cũng thối thất là thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn diệt đau khổ. ðối với những ai, bốn niệm xứ này được thực hành, thời cũng được thực hành là thánh đạo đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. – sumangala bhikkhu viên phúc, Web Link

(32) hỏi đáp: thế nào là tiêu chuẩn để biết một thời thiền tọa minh sát là tốt, là có hiệu quả? Web Link

(33) sumangala bhikkhu viên phúc: cốt tủy của minh sát thiền tập – đề mục của minh sát là gì, Phải ghi nhận như thế nào Minh sát thiền tập để làm gì, (34) sự thu thúc trong khóa thiền nghiêm mật tích cực, Web

(35) các tầng ðịnh trong thiền chỉ samatha khác với các tầng ðịnh trong thiền quán minh sát vipassanā như thế nào,(36) thân ẩn cư (kaya viveka), tâm ẩn cư (citta viveka), đoạn trừ phiền não ẩn cư (vikkhambhana viveka) (38) chánh định: bốn tầng thiền minh sát – vipassanā jhāna, Web Link

(39) niết bàn, Web Link

(40) cỗ xe đưa đến niết bàn – p1 “… một chiếc xe hoàn toàn yên tịnh. hai bánh xe là tinh tấn thể chất và tinh tấn tinh thần. hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi là chỗ tựa lưng. chánh niệm là vỏ xe bọc sắt. chánh kiến là người đánh xe. bất kỳ người nào, nam hay nữ, có được chiếc xe như vậy và khéo điều khiển chắc chắn sẽ đến niết bàn”., Web Link

(41) cỗ xe đưa đến niết bàn – p2. bát thánh đạo: con đường trực tiếp giải thoát, Web Link

(42) cỗ xe đưa đến niết bàn – p3. phá vỡ vòng luân hồi – nhập lưu – chứng ngộ niết bàn lần ðầu  Web Link 

(43) cỗ xe đưa đến niết bàn – p4. hai bánh xe: tinh tấn thể chất và tinh tấn tinh thần. chỗ tựa lưng: lương tâm – hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, Web Link

(46) cắt đứt chuỗi nguồn thức ăn nuôi dưỡng vô minh, Web Link

(49) bế mạc khóa thiền – các thiền sinh phát biểu cảm tưởng, tri ân công đức thiện nghiệp của btc, chụp ảnh lưu niệm, Web Link

(50) kết thúc khóa thiền tại an hòa viên trong hoan hỷ và tri ân, Web Link

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB