Khóa thiền Vipassana – tại thiền viện Tâm thành

Photo: Ảnh chụp tại khóa thiền Vipassana tại Thiền Viện Tâm Thành Bến Tre 1/2015

KHÓA THIỀN VIPASSANA – TẠI THIỀN VIỆN TÂM THÀNH

28 Tháng 5, 2015

Ngày 28/5/2015 Sư Viên Phúc sẽ về tới TP HCM chuyến bay VN942 lúc 17h15. Sư sẽ hướng dẫn các khoá thiền Vipassana tại Thiền viện Tâm Thành, Bến Tre từ 30/5 – 21/6, và tại Thiền viện Phước Sơn, Đồng Nai từ 27/6-12/7.

Khóa Thiền Vipassana – Tại Thiền Viện Tâm Thành,

Xã Qưới Thành, Huyện Châu Thành, Bến Tre
Từ ngày Thứ Bảy 30/5/2015 đến ngày Chủ Nhật 21/6/2015
Tel.: 0944 886 728 – Cư sĩ Thiện Tâm.

Bao gồm các khóa sau:

A. Khóa thiền 03 tuần: Số lượng 01 khóa.

Từ 8:00 ngày Thứ Bảy 30/05/2015
đến 16:00 ngày Chủ Nhật 21/06/2015.

B. Khóa thiền 02 tuần : Số lượng 02 khóa.

1- Từ 8:00 ngày Thứ Bảy 30/05/2015
đến 16:00 Chủ Nhật 14/06/2015.

 

2- Từ 8:00 ngày Thứ Bảy 06/06/2015 đến 16:00 Chủ Nhật 21/06/2015.

C. Khóa Thiền 01 tuần: Số lượng 03 khóa.

1- Từ 8:00 ngày Thứ Bảy 30/05/2015 đến 16:00 Chủ Nhật 07/06/2015.
2- Từ 8:00 ngày Thứ Bảy 06/06/2015 đến 16:00 Chủ Nhật 14/06/2015.
3- Từ 8:00 ngày Thứ Bảy 13/06/2015 đến 16:00 Chủ Nhật 21/06/2015.

D. Khóa Thiền 02 ngày: Số lượng 04 khóa.

1- Từ 8:00 ngày Thứ Bảy 30/05/2015 đến 16:00 Chủ Nhật 31/05/2015.
2- Từ 8:00 ngày Thứ Bảy 06/06/2015 đến 16:00 Chủ Nhật 07/06/2015.
3- Từ 8:00 ngày Thứ Bảy 13/06/2015 đến 16:00 Chủ Nhật 14/06/2015.
4- Từ 8:00 ngày Thứ Bảy 20/06/2015 đến 16:00 Chủ Nhật 21/06/2015.

 

Khóa thiền Vipassana Tại Thiền Viện Phước Sơn

368 Suối Tân Cang, xã Phước Tân, Biên Hòa
Từ ngày Thứ bẩy 27/6 đến ngày Chủ nhật 12/7
Tel.: 01228697281 – Sư Võ Văn Khoa

Bao gồm các khóa sau:

A – Khóa 02 ngày

1) Từ 8:00 ngày Thứ bẩy 27/6 đến 16:00 ngày Chủ nhật 28/6
2) Từ 8:00 ngày Thứ bẩy 4/7đến 16:00 ngày Chủ nhật 5/7
3) Từ 8:00 ngày Thứ bẩy 11/7 đến 16:00 ngày Chủ nhật 12/7

B – Khóa 01 tuần

1) Từ 8:00 ngày Thứ bẩy 27/6 đến 16:00 ngày Chủ nhật 5/7
2) Từ 8:00 ngày Thứ bẩy 4/7 đến 16:00 ngày Chủ nhật 12/7

C – Khóa 02 tuần

Từ 8:00 ngày Thứ bẩy 27/6 đến 16:00 ngày Chủ nhật 12/7

Đăng ký tham gia:
– Ban tổ chức đã bắt đầu nhận đơn ghi danh tất cả các khóa thiền nêu trên.
– Tải về tài liệu hướng dẫn khóa thiền Vipassana:

Ban tổ chức khóa thiền hoan hỉ tiếp nhận mọi đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ, cổ vũ về mọi mặt của các cựu thiền sinh các khóa trước, những người đã thu được lợi lạc trong tu tập và mong muốn các thiền sinh mới cũng có được môi trường, cơ hội tu tập thành công viên mãn.
Thiện nghiệp do các quí vị tạo dựng bởi tấm lòng trong sáng và rộng lượng sẽ là duyên lành giúp quí vị thành tựu Đạo Quả, chứng ngộ Niết bàn trong ngày vị lai.

Hãy liên lạc ngay với cư sĩ Thiện Tâm
Tel.: 0944 886 728 để có thêm thông tin.
Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Nguyện hồi hướng mọi công đức và phước báu tới tất cả các quí vị cùng muôn loài chúng sinh. Nguyện cho tất cả thoát mọi hiểm nguy và khổ đau, đạt được giải thoát thật sự, hạnh phúc thật sự.

Trong Tâm Từ
Tỳ Khưu Viên Phúc.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB