Không rời tầm nhìn

KHÔNG RỜI TẦM NHÌN

NEVER OUT OF SIGH

Thiền sinh cần phải hành xử giống như ⚀ cầu thủ bóng đá, hoặc ⚁ cầu thủ cầu lông, hoặc ⚂ võ sĩ đấm bốc.…

⚀ Cầu thủ bóng đá không khi nào để mất tầm nhìn khỏi trái banh.

⚁ Cầu thủ cầu lông không khi nào để mất tầm nhìn khỏi quả cầu lông.

⚂ Võ sĩ đấm bốc không khi nào để mất tầm nhìn khỏi các cử động của đối thủ.

Cũng như vậy, thiền sinh phải cố gắng hết sức mình không khi nào để mất đối tượng chánh niệm.

(Thiền sư Ta–ma–nê–chô)

*****

Yogi should behaves like ⚀ a footballer, or ⚁ a badminton player, or ⚂ a boxer.…

⚀ A footballer never loses sight of the football.

⚁ A badminton player never loses sight of the shuttlecock.

⚂ A boxer never loses sight of his opponent’s movement.

So too the yogi has to try his best not to lose sight of the object of mindfulness.

(Tharmanaykyaw Sayadaw)

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB