Kiết giới Sima Hall

Kiết giới Sima Hall

–––––––––––––––––––––––––

Các Tăng sự: ① Kiết giới Sima Hall, ② Lễ xuất gia thọ cụ túc giới Tỳ khưu cho một kỹ sư người Myanmar, ③ Tụng đọc Giới bổn Patimokkha ngày lễ Bố tát Uposatha cuối kỳ trăng tròn kết thúc tháng thứ hai kỳ An cư mùa mưa Vassa 29/9/2023, đã thành tựu viên mãn tại Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon, Taungyi, Myanmar.

Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu!

Nguyện cho Phật giáo được tồn tại lâu bền!

သာဓု! Sādhu! Lành thay!

Kiết giới Sima Hall

–––––––––––––––––––––––––

Các Tăng sự: ① Kiết giới Sima Hall, ② Lễ xuất gia thọ cụ túc giới Tỳ khưu cho một kỹ sư người Myanmar, ③ Tụng đọc Giới bổn Patimokkha ngày lễ Bố tát Uposatha cuối kỳ trăng tròn kết thúc tháng thứ hai kỳ An cư mùa mưa Vassa 29/9/2023, đã thành tựu viên mãn tại Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon, Taungyi, Myanmar.

Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu!

Nguyện cho Phật giáo được tồn tại lâu bền!

သာဓု! Sādhu! Lành thay!

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 29/9/2023