Kinh hộ trì

Photo: Giờ học tụng kinh trong khóa tu Văn Hóa Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, dành cho thanh thiếu niên xuất gia gieo duyên 21 ngày tại thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Yangon, Myanmar.

KINH HỘ TRÌ
– Paritta Suttas

– PN: Dạ cho con hỏi một chút nữa. Nếu vậy đọc các bài kinh này cầu xin thần thánh gia hộ thì khác gì xin các Phật hay bồ tát bên đại thừa ạ?

– @: Hoàn toàn khác nhau, khác về cách thức tiến hành và đặc biệt khác về bản chất, khác về nội dung lời kinh tụng. Xin xem lại nội dung các bài kinh hộ trì Paritta khi có điều kiện: nội dung các bài kinh tụng đều dựa trên kinh điển, dựa trên lời Đức Phật đã truyền dạy, không hề có nội dung “xin xỏ” ai cả.

Uy lực bất khả tư nghì của Phật Pháp Tăng thông qua sự tụng đọc các kinh hộ trì của Tăng Đoàn (Sangha) chư tăng phạm hạnh sẽ tạo duyên lành tới tất cả các chúng sinh liên quan (người, chư thiên, phạm thiên, ma, quỉ thần) để họ có thể tạo nghiệp lành, nghiệp thiện mà nhờ đó các chúng sinh liên quan được gia trì, được hộ trì, gặp được thuận duyên tùy theo công đức, phước báu, ba la mật đã tạo được trong quá khứ của chính mình.

Chúng tôi, các tu sĩ phật giáo nguyên thủy Theravada hàng ngày, vào chiều tối hoặc sáng sớm đều giữ truyền thống tụng kinh hộ trì Paritta. Thời kinh tụng hàng ngày này có ý nghĩa vô cùng lớn lao trong đời sống tu tập của người tu sĩ, như trong lời thỉnh mở đầu mỗi buổi tụng kinh hộ trì Paritta:

“Đây là giờ chuyển kinh vô thượng,

Đây là giờ đọc tụng pháp âm,

Lời vàng ý nghĩa cao thâm,

Xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì.”

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc.

– PN: Xin cho con hỏi các bài kinh mà chư thánh tăng tụng trong 7 ngày đêm nguyện cầu hộ trì đó là những kinh gì ạ? Con cảm ơn.

– @: Những bài kệ bảo hộ của Đạo Phật trong phương thức truyền miệng được gọi là Gatha (Kệ) hay Mantra (chú), sự tụng niệm mantra được tin rằng sẽ đem lại kết quả mong muốn nhờ phát triển sự bảo hộ hiệu quả hoặc bằng cách thúc bách sự trợ giúp của các thánh thần siêu nhân. Các Paritta hay Rakkhana là những bài nguyện nguyên thuỷ cầu sự thịnh vượng, an lành và hạnh phúc của tín đồ Phật giáo ở Miến Điện.

Paritta là một thuật ngữ kỹ thuật bắt nguồn từ gốc TA– (RAKKHATTI) có nghĩa là sự cứu hộ, bảo vệ hay canh chừng; với tiếp đầu ngữ PARI– toàn khắp (SAMANTATO), có nghĩa từ mọi hướng. Do đó, các Paritta có thể được diễn giải là những bùa bảo hộ của Phật giáo hoặc Mantra Raksha của Phật giáo. MAHA có nghĩa là lớn, cao, vĩ đại, hùng mạnh, và dồi dào. Do đó tuyển tập vĩ đại gồm những thần chú Phật giáo ở Miến Điện thường được gọi là MAHA PARITTA SUTTA (Đại minh hộ kinh).

Các Phật tử Miến Điện tỏ lòng tôn kính mười một Mahaparitta Sutta này y như họ tôn kính Tam Tạng Kinh (Tipitaka Pali). Mặc dù sau này có nhiều sự dẫn giải và thêm thắt trong việc soạn thảo Paritta bởi những bậc hiền triết uyên bác thời xưa, tất cả những Sutta này đều chủ yếu được đặt nền trên những kinh điển.

Trích Cẩm Nang tụng niệm của Phật tử Miến Điện

From Thấy và Biết:

Oai đức cụ thể từng bài Kinh có thể được tìm thấy trong phần giới thiệu của các câu kệ trong từng bài kinh. Tất cả được liệt kê ngắn gọn như sau:

1. Maṅgalasutta: để được hạnh phúc (maṅgala) và sự thạnh lợi.

2. Ratanasutta: để được dứt khỏi các sự nguy hiểm do bệnh tật (roga), phi nhân (amanussa) và sự đói khát (dubbhikkha).

3. Mettāsutta: cho việc rải tâm từ đến tất cả chúng sanh và các phi nhân không hiện hình đáng sợ.

4. Khandhasutta: để được bảo vệ khỏi các loài rắn và các sinh vật khác xâm hại.

5. Morasutta: để được bảo vệ chống lại những cạm bẫy, được an toàn.

6. Vaṭṭasutta: để được bảo vệ khỏi lửa thiêu đốt.

7. Dhajaggasutta: để được bảo vệ chống lại sự sợ hãi, khiếp đảm và kinh dị.

8. Āṭanāṭiyasutta: để được bảo vệ khỏi các phi nhân, được sức khỏe và hạnh phúc,

9. Aṅgulimālasutta: để cho những người mẹ sanh nở được dễ dàng,

10. Bojjhaṅgasutta: để được bảo vệ và dứt khỏi đau ốm cùng bệnh tật,

11. Pubbaṇhasutta: để bảo vệ khỏi những điềm xấu, và đạt được những hạnh phúc

(From FB Chánh pháp Hà nội Oct 3, 2015)

– H: Nghe và tụng kinh hộ trì Paritta như thế nào cho đúng cách ?

– @:Kinh Hộ Trì (Parittapāḷi) là Kinh bảo vệ và mang lại những kết quả tốt đẹp. Điều quan trọng là những bài Kinh này được tụng đọc hay lắng nghe một cách đúng đắn. Có một vài điều kiện để thành tựu cả việc tụng đọc và lắng nghe nhằm mang lại những lợi ích của Kinh Paritta. Thật vậy, về người tụng đọc cần phải đầy đủ ba điều kiện và về người lắng nghe cũng có ba điều kiện sau:

I. Ba điều kiện cho người tụng đọc là:

1. Họ phải được học và tụng đọc những bài Kinh Hộ Trì (Parittapāḷi) này một cách chính xác và đầy đủ mà không bỏ sót.

2. Họ phải hiểu được ý nghĩa của các bài Kinh Hộ Trì (Parittapāḷi) khi được tụng lên.

3. Họ phải tụng đọc với tất cả trái tim đầy hoan hỷ và với từ tâm.

II. Ba điều kiện cho người lắng nghe Kinh là:

1. Là người không phạm một trong năm trọng tội:

– Giết mẹ (Mātughātaka);

– Giết cha (Pitughātaka);

– Giết bậc A–la–hán (Arahantaghātaka),

– Làm chảy máu Phật (Lohituppādaka).

– Và chia rẽ Tăng chúng (Saṅghabhedaka).

2. Là người không có “Tà Kiến – Micchādiṭṭhi” như việc không tin Nghiệp (Kamma) và Nghiệp quả (Kammavipāka).

3. Là người lắng nghe những bài Kinh bằng sự tự tin ở kết quả từ việc nghe Kinh, thì sẽ tránh khỏi các sự nguy hiểm và mang lại kết quả tốt.

Chỉ khi những điều kiện này được đầy đủ, thì người này mới thành tựu những lợi ích của Kinh Paritta. Do vậy, điều quan trọng là khi Kinh Paritta được tụng đọc và mọi người nên lắng nghe với niềm tin, sự kính trọng và bằng sự chú tâm. Hơn nữa, việc tụng Kinh Paritta được phát sinh 2 lợi ích.

Những ai tụng đọc như những người cho một cái gì đó; và những người lắng nghe giống như những người tiếp nhận một điều gì đó đã được cho. Nếu họ không nhận lĩnh những gì đã được cho thì họ không nhận được gì. Nói rõ hơn, nếu người nào không lắng nghe việc tụng đọc, mặc cho những người khác tụng lên và người này làm các việc khác; thì họ chắc chắn không nhận những gì đã được cho, do vậy họ sẽ không thành tựu được từ những lợi ích của việc nghe kinh.

“Này các Tỳ khưu, hãy học Hộ Kinh Āṭānāṭiya! Hãy học thuộc lòng Hộ Kinh Āṭānāṭiya! Hãy nắm giữ Hộ Kinh Āṭānāṭiya! Này các Tỳ khưu, liên quan đến lợi ích là Hộ Kinh Āṭānāṭiya cho các vị Tỳ khưu, các Tỳ khưu ni, các cận sự nam và các cận sự nữ được bảo vệ, được hộ trì, không có bị xâm hại, được sống an vui”.

(Majjhimanikāya, Pāthikavaggapāḷi, bài kinh số 9, trang Myanmar 173).

(From FB Chánh pháp Hà nội Oct 3,2015)

 • Nghe và Download MP3 Pali Paritta Suttas chanting by Sayadaw Pa Auk (Myanmar tradition): archive.org
 • Mp3 Pāli Paritta Suttas by Mingun Sayadaw, U Silananda Sayadaw: vipassanasangha
 • Mp3 Kinh Tụng Nam Tông – Tỳ Khưu Đức Hiền (Thai tradition) archive.org
 • Audio book: Mi Tiên Vấn Đáp – Bài 103 – Tụng Kinh Paritta thật không có lợi ích! youtube
 • Mi Tiên Vấn Ðáp (Milinda Panha), Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm, (Maha Thera Thita Silo), Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003, 103. Tụng kinh Paritta thật không có lợi ích!

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB