Kinh tạng Phật giáo nguyên thủy mp3

Photo from Trí Tuệ

 

KINH TẠNG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY MP3

THERAVADA NIKAYA MP3

Nếu đọc cuốn sách này thì không có thời gian đọc cuốn sách khác.
Nếu nghe điều này thì không có thời gian nghe điều khác.

Nếu làm điều này thì không có thời gian để làm điều khác.
Vậy hãy chọn cuốn sách hữu ích nhất để đọc.

Hãy chọn điều hữu ích nhất để nghe.
Hãy chọn việc hữu ích nhất để làm.

Cuộc sống quá quí hiếm, quá ngắn ngủi, quá vô thường, quá mong manh để có thể phung phí trong việc đọc những điều hoặc tội lỗi, hoặc nhảm nhí, hoặc vô ích; việc nghe những điều hoặc tội lỗi, hoặc nhảm nhí, hoặc vô ích; việc làm những điều hoặc tội lỗi, hoặc nhảm nhí, hoặc vô ích.

Hãy đọc, hãy nghe và hãy làm theo những lời trí tuệ vượt qua mọi thời đại của Đức Phật Gotama. Và không chỉ một lần đọc, một lần nghe, một lần làm theo.

Hãy đọc đi đọc lại, hãy nghe đi nghe lại, hãy làm đi làm lại cho đến viên thành, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời này.

Phước lành thay cho những ai có đủ tín tâm để đọc, để nghe và để làm theo những lời chỉ dạy vô giá này.

Lợi ích ngay trong kiếp sống này, lợi ích trong các kiếp sống tiếp sau, lợi ích thoát khỏi mọi khổ đau phiền não hoàn toàn và vĩnh viễn trong ngày vị lai là không thể nghĩ bàn.

Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây.

Trong tâm từ,
Tỳ Khưu Viên Phúc.

Dưới đây là kho sách đọc, sách nói Tạng Kinh Phật giáo Nguyên thủy Theravada, Nikaya, và một số cuốn sách bổ ích khác:

SÁCH NÓI MP3

Trung tâm Diệu Pháp Âm:

 • Kinh Tăng Chi Bộ Tập 1, WebLink
 • Kinh Tăng Chi Bộ Tập 2, WebLink
 • Kinh Tăng Chi Bộ Tập 3, WebLink
 • Kinh Tăng Chi Bộ Tập 4, WebLink
 • Kinh Tương Ưng Bộ Tập 1, WebLink
 • Kinh Tương Ưng Bộ Tập 2, WebLink
 • Kinh Tương Ưng Bộ Tập 3, WebLink
 • Kinh Tương Ưng Bộ Tập 4, WebLink
 • Kinh Tương Ưng Bộ Tập 5, WebLink
 • Kinh Trường Bộ Tập 1, WebLink
 • Kinh Trường Bộ Tập 2, WebLink
 • Kinh Trường Bộ, WebLink
 • Kinh Trung Bộ Tập 1, WebLink
 • Kinh Trung Bộ Tập 2, WebLink
 • Kinh Trung Bộ Tập 3, WebLink
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 1, WebLink
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 2, WebLink
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 3, WebLink
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 4, WebLink
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 5, WebLink
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 6, WebLink
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 7, WebLink
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 8, WebLink
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 9, WebLink
 • Kinh Tiểu Bộ Tập 10, WebLink
 • Drive, WebLink

Sách Tham Khảo Thêm:

 • Bộ Sách Nền Tảng Phật Giáo
 • Tỳ Khưu Hộ Pháp, WebLink
 • Những Lời Phật Dạy (Những Lời Phật Dạy – Trích Lục Các Bài Giảng Trong Kinh Điển Pāli), WebLink
 • Ngay Trong Kiếp Sống Này – Thiền Sư U Pandita, Archive
 • Căn Bản Thiền Minh Sát, Mahasi Sayadaw, WebLink
 • Mặt Hồ Tĩnh Lặng, Achan Chah, WebLink
 • Suối Nguồn Tâm Linh, Achan Chah, WebLink
 • Tích Truyện Pháp Cú Tập 1, WebLink
 • Tích Truyện Pháp Cú Tập 2, WebLink
 • Tích Truyện Pháp Cú Tập 3, WebLink

Sách Đọc:

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB