Làm gì trong ngày trước ngày lễ Bố tát Uposatha?

Làm gì trong ngày trước ngày lễ Bố tát Uposatha?

Ngày mai 5/9/2021 sẽ là ngày Phát lộ thanh tịnh Uposatha tụng đọc Giới Bổn Patimokkha theo định kỳ thường lệ mỗi tháng hai lần của chư Tăng tại Myanmar.

Ngày trước ngày Bố tát [Uposatha day = ဥပုသ်နေ့ đọc là upậut–nệ] ở Myanmar được gọi là A–phệy–nệ, cái tên có nghĩa là Ngày thông tin nhắc báo mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Phát lộ thanh tịnh (Bố tát hay Uposatha – tiếng Pali) hôm sau.

🍀 Đối với các cư sĩ tại gia, trong ngày này họ sẽ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa nơi trú xứ và thu xếp công việc cần thiết để hôm sau có thể thọ trì Bát quan trai giới, tức thọ trì 8 giới Uposatha, bao gồm:

1. Không được sát sanh

2. Không được trộm cướp

3. Không được dâm dục

4. Không được nói dối

5. Không được uống rượu

6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát.

7. Không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ.

8. Không được ăn quá 12 giờ trưa. (Có nhiều tài liệu ghi sai cụm từ “Không được ăn quá chính ngọ” thành “Không được ăn quá ngọ” – theo canh giờ thì canh ngọ từ 11h đến hết 13h như vậy sẽ có hiểu sai là có thể ăn sau 12h)

(Đây là cụm từ Hán Việt: Chữ “Bát” là tám; Chữ “Quan” là cửa, cửa ngăn chặn 8 điều tội lỗi; Chữ “Trai” nghĩa là thanh tịnh; Chữ “Giới” là giới luật kiêng tránh. Vậy “Bát quan trai giới” là sự giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh trong một ngày từ trước giờ bình minh khi mặt trời mọc (tùy theo ngày tháng trong năm thay đổi chênh lệch khác nhau, mấy ngày hôm nay thì bình minh là khoảng 5am) cho đến sau giờ bình minh ngày kế tiếp bằng cách kiêng tránh ngăn chặn 8 điều giới nêu trên). Xem thêm bài viết liên quan [1], [2].

🍀 Đối với tu sĩ xuất gia thì chúng tôi ngoài việc vệ sinh quét dọn trú xứ như bổn phận trách nhiệm thường ngày, thì cần tổng vệ sinh kỹ càng hơn, bao gồm cả lau chùi nhà kiết giới sima, nơi tiến hành Tăng sự đúng theo Pháp và Luật, như là một trong những phận sự cần chuẩn bị cho lễ Phát lộ thanh tịnh tụng đọc Giới Bổn Patimokkha trong ngày Uposatha (nếu có 4 vị tỳ khưu trở lên thì Tăng đoàn có 2 ngày Uposatha tụng Giới Bổn Patimokkha trong tháng vào ngày 15 [hoặc 14] của cuối kỳ trăng khuyết và của cuối kỳ trăng tròn).

Ngoài phận sự quét dọn chuẩn bị cho buổi lễ Uposatha, bản thân việc quét dọn hàng ngày mang lại nhiều lợi ích như Đức Phật đã dạy trong Tạng Luật:

“Năm điều lợi ích trong việc quét dọn: ① làm lắng dịu tâm của bản thân, ② làm lắng dịu tâm của người khác, ③ chư thiên được hoan hỷ, ④ tích lũy nghiệp đưa đến chốn an vui, ⑤ khi thân hoại chết đi được sanh về nơi tốt đẹp, cõi trời, trần thế.

Năm điều lợi ích khác nữa trong việc quét dọn: ① làm lắng dịu tâm của bản thân, ② làm lắng dịu tâm của người khác, ③ chư thiên được hoan hỷ, ④ lời giáo huấn của bậc Đạo Sư đã được thực hành, ⑤ người đời sau thực hành xu hướng theo quan điểm đúng đắn.”

[Trích từ Tạng Luật – Bộ Tập Yếu – Parivāra – Chương VI. Tăng theo từng bậc] [3].

🍀 Ngoài ra, đối với cả tu sĩ xuất gia và cả cư sĩ tại gia, những người muốn vun bồi phát triển Định samadhi cho đến thành tựu viên mãn thì việc làm sạch sẽ bên ngoài là trú xứ, cũng như bên trong là thân thể, cần phải thực hiện chu toàn, như trong Thanh Tịnh Đạo, cẩm nang tu tập thực hành Giới – Định – Tuệ của chư Tỳ khưu truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theravada, có hướng dẫn rõ:

“… Một người ở một nơi thuận tiện như vậy rồi, còn phải trừ các chướng ngại nhỏ như tóc dài, lông và móng tay dài phải được cắt bỏ, vá lại áo rách và nhuộm lại y cũ. Nếu bát có vết nứt, phải nung lại, ghế giường phải làm sạch.”

Điều nêu trên chính là nội dung của điều thứ nhất trong 10 thiện xảo trong sự tu tập đắc định an chỉ (1. Làm sạch nội, ngoại xứ. 2. Duy trì quân bình giữa các căn. 3. Thiện xảo về tướng. 4. Nỗ lực tâm vào lúc đáng nỗ lực. 5. Chế ngự tâm lúc đáng chế ngự. 6. Khích lệ tâm lúc đáng khích lệ. 7. Nhìn tâm với thái độ xả khi cần nhìn với xả. 8. Tránh những người không định tĩnh. 9. Gần gũi những người định tĩnh. 10. Quyết tâm đối với định.), cụ thể như sau:

“Làm sạch nội, ngoại xứ: Khi tóc, móng tay, móng chân, lông trên thân mọc dài, hoặc thân thấm đầy mồ hôi, gọi là nội xứ không sạch.

Áo dơ, hôi hám cũ kỹ, bở mục hoặc trú xứ dơ bẩn là ngoại xứ.

Khi nội xứ, ngoại xứ đều bất tịnh thì tri kiến trong tâm và tâm sở cũng bất tịnh, như ánh sáng từ một cây đèn có bình dầu, tim (bấc) và dầu không sạch, các hành không hiện rõ cho một người cố hiểu chúng bằng tri kiến không sạch và khi người ấy chú tâm vào đề mục thiền, nó không đi đến tăng trưởng, lớn mạnh và viên mãn.

Nhưng khi nội và ngoại xứ đều sạch thì tri kiến trong tâm và tâm sở được trong sạch như ánh sáng của một cây đèn có bình dầu, bấc và dầu đều sạch; các hành trở nên rõ rệt cho người cố hiểu chúng với tri kiến trong sạch và khi vị ấy tu tập đề mục thiền, nó được tăng trưởng, lớn mạnh, viên mãn.”

(Thanh Tịnh Đạo – Phần II: Định – Chương IV) [4].

Trên đây là một số công việc mà tu sĩ xuất gia chúng tôi thường làm trong ngày A–phệy–nệ để chuẩn bị cho ngày lễ Bố tát Uposatha.

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho quí vị luôn có được trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, từ, bi, hỷ, xả trên con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, đoạn tận tham sân si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Photo: Chư tỳ khưu thiền viện Ta ma nê chô (Tharmanaykyaw) vệ sinh quét dọn trú xứ trong ngày A–phệy–nệ, ngày trước ngày Bố tát Uposatha.

Bài viết liên quan:

[1] Cách Thức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới, WebFB

(Không thọ trì giới cấm, không có đường tái sinh thiện thú, không có đường giải thoát)

[2] Chi Phần Của Ngũ Giới Và Bát Quan Trai Giới, WebFB

[3] Tạng Luật – Bộ Tập Yếu – Parivāra – Chương VI. Tăng theo từng bậc

[4] Thanh Tịnh Đạo – Phần II: Định – Chương IV

==============================

CHÁNH KINH VỀ BÁT QUAN TRAI GIỚI

==============================

Như vầy tôi nghe:

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì tại Jetanava, khu vườn ông Anàthapindika, ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ–kheo: “Này các Tỷ–kheo”,—“Bạch Thế Tôn”.

Các Tỷ–kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

—Này các Tỷ–kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Như thế nào, này các Tỷ–kheo, là ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau:

❶ “Cho đến trọn đời, các vị A–la–hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Với chi phần này, Ta theo gương vị A–la–hán, ta sẽ thực hành trai giới “. Ðây là chi phần thứ nhất được thành tựu.

❷ “Cho đến trọn đời, các vị A–la–hán đoạn tận lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Với chi phần này, Ta theo gương vị A–la–hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới “. Ðây là chi phần thứ hai được thành tựu.

❸ “Cho đến trọn đời, các vị A–la–hán đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Với chi phần này, Ta theo gương vị A–la–hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới “. Ðây là chi phần thứ ba được thành tựu.

❹ “Cho đến trọn đời, các vị A–la–hán đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Với chi phần này, Ta theo gương vị A–la–hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới “. Ðây là chi phần thứ tư được thành tựu.

❺ “Cho đến trọn đời, các vị A–la–hán đoạn tận đắm say men rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận đắm say men rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Với chi phần này, Ta theo gương vị A–la–hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới “. Ðây là chi phần thứ năm được thành tựu.

❻ “Cho đến trọn đời, các vị A–la–hán dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Với chi phần này, Ta theo gương vị A–la–hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới “. Ðây là chi phần thứ sáu được thành tựu.

❼ “Cho đến trọn đời, các vị A–la–hán từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Với chi phần này, Ta theo gương vị A–la–hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới “. Ðây là chi phần thứ bảy được thành tựu.

❽ “Cho đến trọn đời, các vị A–la–hán đoạn tận, không dùng các giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng các giường cao, giường lớn. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận, không dùng các giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng các giường cao, giường lớn. Với chi phần này, Ta theo gương vị A–la–hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới “. Ðây là chi phần thứ tám được thành tựu.

Này các Tỷ–kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần được thực hành như vậy, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn.

Nguồn trích dẫn: Tăng chi kinh – Aṅguttara Nikāya – V. Phẩm Ngày Trai Giới – 8.41. Các Trai Giới

––––––––––––––––––––––––––––––

—Này các Tỷ–kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Ðến như thế nào là quả lớn? Ðến như thế nào là lợi ích lớn? Ðến như thế nào là rực rỡ lớn? Ðến như thế nào là biến mãn lớn?

Ví như, này các Tỷ–kheo, có người áp đặt CHỦ QUYỀN CAI TRỊ TRÊN MƯỜI SÁU QUỐC ĐỘ LỚN NÀY TRÀN ĐẦY BẢY BÁU, như Anga, Magadha, Kàsìkosala, Vajjì, Cetì, Vamsà, Kurù, Pancàlà, Macchà, Sùrasenà, Asska, Avantì, Gandhàrà, Kambojà. Nhưng CHỦ QUYỀN ẤY KHÔNG BẰNG MỘT PHẦN MƯỜI SÁU CỦA MỘT NGÀY TRAI GIỚI THÀNH TỰU TÁM CHI PHẦN.

Vì cớ sao? NHỎ NHOI, NÀY CÁC TỶ–KHEO, LÀ QUYỀN CỦA LOÀI NGƯỜI, SO SÁNH VỚI HẠNH PHÚC CHƯ THIÊN.

[TỨ THIÊN VƯƠNG]

Năm mươi năm của một đời người, này các Tỷ–kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên Bốn thiên vương.

Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm.

Năm mươi năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên Bốn thiên vương.

Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ–kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên Bốn thiên vương”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ–kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên “.

[CÕI TRỜI BA MƯƠI BA]

Một trăm năm của một đời người, này các Tỷ–kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba.

Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm.

Một ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba.

Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ–kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên cõi trời Ba mươi ba”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ–kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên “.

[CÕI TRỜI YÀMA]

Hai trăm năm của một đời người, này các Tỷ–kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Yàma.

Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm.

Hai ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Yàma.

Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ–kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên cõi trời Yàma”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ–kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên”.

[CÕI TRỜI TUSITÀ (ÐÂU–XUẤT)]

Bốn trăm năm của một đời người, này các Tỷ–kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tusità (Ðâu–Xuất).

Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm.

Bốn ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Tusità.

Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ–kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên cõi trời Tusità”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ–kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên “.

[CÕI TRỜI HÓA LẠC]

Tám trăm năm của một đời người, này các Tỷ–kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Hóa lạc.

Tám ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Hóa lạc.

Sự kiện này có xảy ra, … với hạnh phúc chư Thiên “.

[CÕI TRỜI THA HÓA TỰ TẠI]

Mười sáu trăm năm của một đời người, này các Tỷ–kheo, bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại.

Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm.

Mười sáu ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại.

Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ–kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ–kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên “.

Chớ giết hại loại sanh

Chớ lấy của không cho

Chớ nói lời nói láo

Chớ uống thứ rượu say

Từ bỏ phi Phạm hạnh

Từ bỏ không dâm dục

Không ăn vào ban đêm

Tránh không ăn phi thời

Không mang các vòng hoa

Không dùng các hương liệu

Hãy nằm trên tấm thảm

Trải dài đất làm giường

Chính hạnh trai giới này

Ðược gọi có tám phần

Do đức Phật nói lên

Ðưa đến đoạn tận khổ

Mặt trăng và mặt trời

Cả hai thấy lành tốt

Chỗ nào chúng đi tới,

Chúng chói sáng hào quang

Chúng làm mây sáng chói

Giữa hư không chúng đi

Trên trời chúng chói sáng

Sáng rực mọi phương hướng

Trong khoảng không gian ấy

Tài sản được tìm thấy

Trân châu và ngọc báu

Lưu ly đá cầu may

Vàng cục trong lòng đất

Hay loại Kancana

Cùng loại vàng sáng chói

Ðược gọi Hataka

Tuy vậy chúng giá trị

Chỉ một phần mười sáu

Với hạnh giữ trai giới

Ðầy đủ cả tám mặt

Kể cả ánh sáng trăng

Với cả vòm trời sao

Vậy người nữ, người nam

Giữ gìn theo tịnh giới

Hành Bồ–tát trai giới

Ðầy đủ cả tám mặt

Làm các thiện công đức

Ðem lại nhiều an lạc

Ðược sanh lên cõi trời

Không bị người cười chê.

Nguồn trích dẫn: Tăng chi kinh – Aṅguttara Nikāya – V. Phẩm Ngày Trai Giới – 8.42. Ngày Trai Giới

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên facebook ngày 4 tháng 9, 2021

 

Hình ảnh thiện pháp
(Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar 4/9/2021.)