Làm sao thoát khỏi tam giới

LÀM SAO THOÁT KHỎI TAM GIỚI

– NTT: Làm Sao Con có thể vào Niết Bàn, làm sao con có thể thoát ra khỏi Tam giới… Khi con vẫn còn ” Tăng thượng mạn” & nhiều nhiễu ” Tạp niệm” đây thưa Sư…!?

– @: Sư cũng không biết làm sao có thể ra khỏi Tam giới, thực chứng Niết bàn mà vẫn mang theo mấy thứ của nả quí báu đó của con.

Theo giáo pháp của Đức Phật thì hành giả cần tinh tấn bất thối chuyển đi theo Con đường Trung Đạo, tức Bát Chánh Đạo gồm tám phần chia thành ba nhóm là: 1) GIỚI (① Chánh Ngữ, ② Chánh Nghiệp, ③ Chánh Mạng), 2) ĐỊNH (④ Chánh Tinh tấn, ⑤ Chánh Niệm, ⑥ Chánh Định), 3) TUỆ (⑦ Chánh Kiến, ⑧ Chánh Tư duy) để đoạn tận mọi phiền não, chứng ngộ Niết Bàn.

Ngoài việc thực hành Bát Chánh Đạo, việc chứng ngộ giải thoát, thoát khỏi Tam Giới, thoát khỏi sinh tử luân hồi, chứng ngộ Niết bàn không thể đạt tới bởi suy nghĩ, tư duy, bởi cầu xin, mong ước, bởi tưởng tượng, suy diễn, bởi nghi lễ, cúng bái.

Để khỏi uổng phí cuộc đời vô cùng quí hiếm, vô cùng hi hữu này hãy dũng mãnh tinh tấn thực hành Trung Đạo, chớ có biếng nhác, dễ duôi. Xin hãy đừng phí phạm, dù chỉ mỗi một giây.

Trong Tâm Từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc.

 

Photo:

Những bức tranh minh họa những cảnh thường thấy hàng ngày trong cuộc sống trần gian:

– 1) Mọi người chỉ thích “hý luận “, tranh biện hơn là thực hành theo đúng Chánh Pháp.

–2) Thế nên cuộc sống bị vô minh che ám luôn vận hành, luân chuyển bất tận trong vòng tròn như con ngựa bị bịt mắt và trói buộc bởi gông cùm.

–3) Vậy mà tất cả đều vẫn ngoan cố chấp thủ, nắm chặt chẳng chịu buông bỏ tham, sân, si, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, hữu ái, vô hữu ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh để có cơ hội giải thoát.

–4) Và khi tử thần đến gõ cửa thì chưa kịp chuẩn bị gì, hoàn toàn bất ngờ và vô vọng.

– 5) Còn bức tranh nhỏ bé ở chính giữa là quan trọng nhất, là câu hỏi dành cho các bạn đoán giải. Thầy sẽ trả lời sau.

Trong Tâm Từ.

Tỳ Khưu Viên Phúc.

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB