Lễ bế mạc khóa thiền Minh sát Tứ niệm xứ 3/12 – 10/12/2022, tại Tòa nhà NEM 545 Nguyễn Văn Cừ Gia lâm Hà nội

LỄ BẾ MẠC KHÓA THIỀN MINH SÁT TỨ NIỆM XỨ 3/12 – 10/12/2022, TẠI TÒA NHÀ NEM 545 NGUYỄN VĂN CỪ GIA LÂM HÀ NỘI

––––––––––––––––––––––––––––––

Khóa Thiền Minh sát Tứ niệm xứ tại Hà nội đã thành tựu viên mãn, mang lại lợi ích thiết thực hiện tại cho tất cả mọi người tham dự và phục vụ. Vô cùng hoan hỷ cùng các thiện nghiệp Minh sát Tứ niệm xứ tu tập tinh tấn của các thiền sinh, thiện nghiệp bố thí cúng dường, cung kính phục vụ Tam Bảo của quý đạo hữu trong Ban tổ chức và phụng sự, đặc biệt là các thiện nghiệp của các đạo hữu Anh Dao Nam, Le Ngoc Diep, Pham Thanh Thảo, Sơn + Hà May Mắn – đã được vun bồi – đã được thành tựu – mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này, và trong các kiếp vị lai cho đến ngày thành tựu rốt ráo giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi trong Tam giới, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Anumodāmi!

Trong tâm từ,

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 10 December 2022