Lợi ích tu tập tứ niệm xứ

Lợi Ích Tu Tập Tứ Niệm Xứ

Bài giảng Sumangala Bhikkhu Viên Phúc – Thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar. Tối 30/10/2018.

Audio bài giảng – Lợi ích tu tập Tứ Niệm Xứ

Xin gửi tặng món quà Pháp bảo tới các Đạo Hữu, nguyện cho quí vị sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự

“Đã là quá đủ khổ đau trong luân hồi!
Hãy luôn nhớ theo đuổi mục đích giác ngộ giải thoát!
Xin hãy đừng phí phạm, dù chỉ mỗi một giây!”

“It is more than enough suffering in samsara!
Always remember to pursue the destination of enlightenment liberation!
Please don’t waste even a second!”

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc.

Pháp thoại liên quan

Video các khóa thiền tại Việt Nam 2018
https://www.facebook.com/1394710113/posts/10221106813525363/

Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Khóa thiền tại Tuệ Đức, TP HCM 1/4/2018
https://youtu.be/oIRyWw7jO58

Các Yếu Tố Phát Triển Thiền Minh Sát Và Bảo Vệ Hảnh Giả – Khóa thiền tại Tuệ Đức, TP HCM 1/4/2018
https://youtu.be/zUI5L5Dphi0

Chẳng Có Gì Quan Trọng Cả – Khóa thiền tại Tuệ Đức, TP HCM 2/4/2018
https://youtu.be/tlRxJ8ujqMM

Con Đường Dẫn Đến Niết Bàn – Khóa thiền tại Tuệ Đức, TP HCM 2/4/2018
https://youtu.be/IhDGZAQM-oI

Cốt Tủy Trong Thực Hành Thiền Minh Sát Vipassana – Khóa thiền tại chùa Phật Quang, Q10 TP HCM, 9/6/2018
https://youtu.be/N8ADObWId4I

Tu Tập Tứ Niệm Xứ Chính Là Tu Tập Bát Thánh Đạo – Khóa thiền tại chùa Phật Quang, Q10 TP HCM, 9/6/2018
https://youtu.be/dTLL0rsjxX4

Làm khô cạn biển khổ luân hồi – Khóa thiền tại chùa Phật Quang, Q10 TP HCM, 10/6/2018
https://youtu.be/OEw03OvzHXY

Lễ khai mạc & Lễ bế mạc khóa thiền tại chùa Nam tông 22 – 25/11/2018
https://youtu.be/OEw03OvzHXY

 

Bài Viết Liên Quan

 • Hộ Trì Cho Mình Hộ Trì Người Khác, WebFB
 • Yếu Pháp Tu Tập Tuệ Giải Thoát. Bài 2/6 – Tứ Niệm Xứ, Web, FB
 • Mahasi Sayadaw – Vipassnā-Jhāna: ‘Thiền Quán’/’Định Minh Sát’, WebFB
 • Chỉ – Samatha, Quán – Vipassanā, Định – Samādhi, Tuệ – Paññā Khác Nhau Và Liên Hệ Với Nhau Như Thế Nào?, WebFB
 • Có Sự Khác Nhau Rất Lớn Giữa Chỉ – Samatha Và Định – Samādhi Quán – Vipassanā Và Tuệ – Paññā, WebFB
 • Lưu Ý Tập Trung Phát Triển Chánh Định Không Định, Vô Tướng Định, Vô Nguyện Định – Trong Thực Hành Thiền Minh Sát Vipassana., WebFB
 • Khéo An Trú Trong Tứ Niệm Xứ Hoặc Tu Tập ‘Vô Tướng Định – Animitto Samādhi’ Để Đoạn Diệt Không Còn Dư Tàn Ba Bất Thiện Tư Duy: Dục Tư Duy, Sân Tư Duy, Hại Tư Duy, WebFB
 • Ðịnh (Samādhi) Là Gì? Thế Nào Là Con Bò Núi Ngu Ngốc?, WebFB
 • Có Cần Tu Tập Thiền Hay Không, WebFB
 • Không Chánh Định Không Thể Có Bát Thánh Đạo. Không Bát Thánh Đạo Không Thể Có Bậc Thánh Giác Ngộ Giải Thoát, WebFB
 • Kiên Nhẫn Và Nghị Lực Để Đương Đầu Với Đau Khổ, Đặc Biệt Là Cảm Giác Đau Nhức Trong Khi Hành Thiền, WebFB
 • Vesak 2020 – Cùng Ôn Lại Con Đường Giác Ngộ Giải Thoát , WebFB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, WebFB
 • Tôi Nguyện, WebFB
 • Tại Sao Myanmar, WebFB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, WebFB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, WebFB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, WebFB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, WebFB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, WebFB
 • Pháp Âm: “Yếu Pháp Tu Tập Tuệ Giải Thoát”, Web
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, WebFB
 • Tôi Nguyện, WebFB
 • Tại Sao Myanmar, WebFB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, WebFB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, WebFB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, WebFB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, WebFB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, WebFB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), WebFB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, WebFB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, WebFB
 • Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar. YoutubeArchive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, WebFB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, WebFB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, WebFB


Bài viết trên facebook ngày 30 tháng 10, 2018