Minh sát tu tập: phân biệt đúng và sai, thật và giả

MINH SÁT TU TẬP: PHÂN BIỆT ĐÚNG VÀ SAI, THẬT VÀ GIẢ

📸 Watch this video on Facebook

https://www.facebook.com/100094724034432/posts/263485303485602/?mibextid=F3zKvj

–––––––––––––––––––––––––

❌ SAI, GIẢ ❌

–––––––––––––––––––––––––

CHÁNH NIỆM LÀ LÀM GÌ BIẾT NẤY (tức chỉ thấy biết bằng tưởng tri, thức tri).❌

Đề mục cần phải được ghi nhận đơn giản, rõ ràng, vô tư, khách quan đừng để phóng tâm hay suy nghĩ xen vào.❌

Đừng hối tiếc về quá khứ, đừng lo sợ về tương lai, hãy rỗng rang, hồn nhiên, trong sáng trở về thực tại như nó đang là.❌

–––––––––––––––––––––––––

🙏 ĐÚNG, THẬT 🙏

–––––––––––––––––––––––––

CHÁNH NIỆM LÀ LÀM GÌ TUỆ TRI NẤY (tức thấy biết sự thật sinh – diệt hay vô thường – khổ – vô ngã >>> không có tôi không có chúng sinh trong các tiến trình đang xảy ra.)🙏

Đề mục cần phải được tinh tấn, tỉnh giác ghi nhận kịp thời, một cách liên tục và tỷ mỉ; Khi có phóng tâm, suy nghĩ xen vào cần phải ghi nhận kịp thời rồi quay về đề mục chính.🙏

Cũng vậy khi có suy tư về quá khứ, hoặc về tương lai, đều cần phải ghi nhận kịp thời sự đến đi, sự sinh diệt của chúng. Khi chánh tinh tấn liên tục an trú niệm trên bản chất sinh – diệt tức vô thường – khổ – vô ngã của danh và sắc thì chánh định phát sinh đưa đến thấy biết rõ như thật, như nó đang là của thực tại hiện tiền.🙏

– Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 21/3/2024