Miracle happening

MIRACLE HAPPENING

New road is apearing by power of Buddha, by power of Dhamma, by power of Sangha, by power of merits of helpers, supporters, volenteens, donors from Myanmar, Vietnam, Singapore, Malaysia, Thailand… Enjoy together with us by saying: Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Điều kỳ diệu đang xảy ra: Bởi uy lực của Phật, bởi uy lực của Pháp, bởi uy lực của Tăng, bởi uy lực của các công đức tạo nên bởi các người giúp đỡ, của các nhà hỗ trợ, bởi các người tình nguyện, bởi các nhà tài trợ từ Miến điện, Việt nam, Singapore, Malaysia, Thailand… một con đường đang được khởi sinh. Hãy cùng chung vui cất cao lời mừng: Sahdu! Sadhu! Sadhu!

Con đường mới đang khởi sinh và dài dần ra mỗi ngày.Trong cái nóng thiêu đốt, 42°C – 44°C, từng viên đá to được bổ ra, từng viên đá nhỏ được xếp lại, đất và cát được phủ lên. Tất cả đều làm thủ công. Búa, cuốc, xẻng, rổ rá là công cụ duy nhất. Và chư Tăng nhưng ngày này lại đi bộ qua đoạn đường đang làm mới lại này. Hy vọng trước mùa mưa đến, xe có thể vào để đưa các Sư tới làng đi khất thực, chứ không còn lội bùn nước như các năm trước. Lành thay công đức của mọi người đã và đang đóng góp thời gian, sức lực và thịnh tài cho công trình này.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB