Năm hết Tết đến

[lwptoc]

NĂM HẾT TẾT ĐẾN

Nguyện Cho Quí Vị Cùng Gia Đình
Luôn Được An Vui Hạnh Phúc

“Phàm người muốn được hạnh phúc thì phải thực hành 38 pháp, phân 3 cấp độ là:

1. Từ pháp thứ nhất tới thứ pháp thứ 18, để tạo nên một đời sống hạnh phúc giữa nhân quần, xã hội.

2. Từ pháp thứ 19 tới pháp thứ 30 là để dạy tâm cho được vững chắc, trong sạch – không để cho tâm bị tiền tài, danh vọng làm cho lung lay, hoen bẩn.

3. Từ pháp 31 tới pháp 38 là để dứt phiền não, nhập Niết–bàn, là nơi an vui, hạnh phúc tuyệt đối.

Các bực tại gia cư sĩ và các hàng xuất gia hành trì các pháp hạnh phúc ấy tùy theo trình độ tinh tấn của mỗi hạng, từ các bậc căn cơ thấp kém cho tới bậc phước duyên tròn đầy. Nói một thể khác thì, 38 hạnh phúc này dạy cho người Phật tử chân chính – phương pháp tìm kiếm và an lập được hạnh phúc tương đối ở trên đời; sau đó có thể hành trì, tu tập thêm cho đến nơi giải thoát hoàn toàn, thọ hưởng hạnh phúc siêu thế!”

Chi tiết giảng giải xin xem tiếp tại đây: 38 Pháp Hạnh Phúc. Tác giả: Mahà Thông Kham Medhivongs, Hiệu đính: Minh đức Triều Tâm Ảnh

YOUTUBE:

– Kinh Hạnh Phúc – Sumagala sutta (Pali English)

Thiền Sư Silananda Sayadaw, Myanmar youtu.be

– Kinh Tụng Pali (Thai Style)

Kinh Hạnh Phúc – Sumagala sutta, youtu.be

– Hạnh Phúc Kinh

Phổ nhạc: Võ Tá Lâm – Ca sĩ Bảo Yến, youtu.be

Kinh Hạnh Phúc – Mangala Sutta

Như vầy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Savatthi, trong rừng Jeta, vườn Anathapindika. Có một thiên nhân, khi đêm gần tàn, với dung sắc thù thắng chiếu khắp rừng Jeta, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, kính lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên, thiên nhân ấy nói lên bài kệ trước Ðức Thế Tôn như sau:

”Chư thiên và loài người

Suy nghĩ về hạnh phúc

Ước mong được hạnh phúc

Chân hạnh phúc là gì ?

Thế Tôn đáp kệ rằng:

”Kẻ si mê nên tránh

Bậc hiền đức phải gần

Cung kính người đáng kính

Ấy là chân hạnh phúc.

Chọn nơi lành mà ở

Ðời trước đã tạo phúc

Nay giữ lòng thẳng ngay

Ấy là chân hạnh phúc.

Hiểu rộng và khéo tay

Giữ tròn các giới luật

Nói những lời hòa ái

Ấy là chân hạnh phúc.

Cung dưỡng cha mẹ già

Yêu mến vợ /chồng và con

Không vương vấn phiền hà

Ấy là chân hạnh phúc.

Cho và sống đúng cách

Nên giúp đỡ bà con

Hành động không chê trách

Ấy là chân hạnh phúc.

Ngăn trừ điều ác xấu

Dứt bỏ thói rượu chè

Chuyên cần trong Chánh Ðạo

Ấy là chân hạnh phúc.

Kính nhường và khiêm tốn

Biết đủ và nhớ ơn

Tuỳ thời học đạo lý

Ấy là chân hạnh phúc.

Nhẫn nhục vâng ý lành

Viếng thăm bậc tu hành

Tuỳ thời bàn luận đạo

Ấy là chân hạnh phúc.

Trong sạch và siêng năng

Suốt thông các chân lý

Thực hiện vui Niết Bàn

Ấy là chân hạnh phúc.

Tiếp xúc với thế gian

Giữ lòng không sa ngã

Bình an, không sầu nhiểm

Ấy là chân hạnh phúc.

Như thế mà tu hành

Việc gì cũng thành tựu

Ở đâu cũng an lành

Ấy là chân hạnh phúc”.

–Ghi chú –

38 Pháp Hạnh Phúc

1) Không thân cận với kẻ ác;

2) Thân cận với bậc thiện Trí thức;

3) Cúng dường đến bậc đáng cúng dường;

4) Ở trong xứ nên ở;

5) Tánh cách người có việc lành để dành khi trước;

6) Giữ mình theo lẽ chánh;

7) Học nhiều hiểu rộng;

8) Có nghề;

9) Học thông được luật;

10) Người nói lời ngay thật (chân thật);

11) Nết hạnh phụng dưỡng Mẹ Cha;

12) Nết hạnh tiếp độ con;

13) Nết hạnh tiếp độ vợ;

14) Làm xong việc của mình;

15) Nết hạnh bố thí;

16) Hành theo pháp;

17) Giúp đở quyến thuộc;

18) Nết hạnh làm những việc vô tội;

19) Nết hạnh ghê gớm và tránh xa tội lỗi;

20) Thu thúc sự uống rượu;

21) Sự không dễ duôi trong các Pháp;

22) Sự tôn kính các bậc đáng tôn kính;

23) Nết hạnh khiêm nhượng;

24) Tri túc vui thích trong của đã có;

25) Nết hạnh biết ơn người;

26) Nết hạnh tùy thời nghe pháp;

27) Nhẫn nại;

28) Nết hạnh người dễ dạy;

29) Nết hạnh được thấy, được gặp các vị Sa môn;

30) Tánh cách biện luận Phật Pháp theo thời;

31) Sự cố đoạn tuyệt điều ác;

32) Hành Phạm hạnh;

33) Nết Hạnh Thấy Các Pháp Diệu Ðế;

34) Nết hạnh làm cho thấy rõ Niết Bàn;

35) Tâm không xao động vì pháp thế gian;

36) Không có sự uất ức;

37) Dứt khỏi sự phiền não;

38) Lòng tự tại.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB