Nên đối chiếu mọi lời thuyết giảng với lời Phật dạy trong kinh điển, kẻo sai một ly, đi một dặm

Nên đối chiếu mọi lời thuyết giảng với lời Phật dạy trong kinh điển, kẻo sai một ly, đi một dặm

Không ít người vì vô minh, theo tà kiến cho rằng: cuộc đời không đau khổ, chỉ vì con người tham đắm, mong ước như ý mình nên mới bị khổ, và cho rằng con người có thể chuyển hóa khổ đau, chế tác hạnh phúc trong cuộc sống thế gian.

Đây là những tà kiến đảo điên, cho khổ là lạc: nếu cuộc đời là không khổ đau, là tốt đẹp, là hạnh phúc, thì cần gì phải chuyển hóa khổ đau?, cần gì phải chế tác hạnh phúc?

Với những niềm tin và những lời thuyết giảng sai lạc như vậy, họ đã vì sự không hiểu biết của mình mà phủ nhận chân lý là: tất cả các pháp, bao gồm cả cuộc đời của chúng sinh, đều là vô thường, vì là vô thường nên là khổ, là vô ngã – nên không có gì trong tam giới này đáng để tìm cầu, mong muốn, chấp thủ, bám víu, an trú.

Mọi hạnh phúc thế gian có được, kể cả hạnh phúc, lạc thú cõi trời, thiên đường sau khi chết, cũng chỉ là tạm thời, chốc lát, luôn biến đổi, luôn tiến tới hoại diệt, chỉ là ảo vọng, ảo tưởng, là viên thuốc phiện độc hại, ru ngủ nhân loại trong những lời hứa hẹn phi lý, trong việc tìm kiếm, mong cầu, bám níu vào những hạnh phúc tạm bợ – đó chỉ là tìm kiếm, mong cầu, bám níu vào khổ, lấy khổ nọ thay cho khổ kia, và chắc chắn lại có kết quả là bất toại nguyện, là khổ đau.

Chỉ có Bát Thánh Đạo, tu tập Giới Định Tuệ theo lời Phật dạy, mới là con đường duy nhất dẫn chúng sinh thoát khỏi luân hồi sinh tử, chấm dứt tái sinh, chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự – Niết Bàn.

Nên đối chiếu mọi lời thuyết giảng với lời Phật dạy trong kinh điển, kẻo sai một ly, đi một dặm: Lãng phí đời người!

Nguyện cầu mọi người được uống nước Phật Pháp từ tận nguồn tinh khiết.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala.

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 15/4/2024