Nền tảng Phật giáo – bộ sách không thể thiếu của Phật tử

Nền tảng Phật giáo – bộ sách không thể thiếu của Phật tử, Web Link

––––––––––––––––––––––––––––––

(Nguồn: fb Vũ Đình Lâm), Web Link

Bộ sách nền tảng phật giáo do ngài hộ pháp Dhammarakkhita Bhikkhu – bậc đại thiện trí cao thượng āggamahāpaṇḍita đã dày công biên soạn trích dịch từ tam tạng, chú giải, các bộ sách giáo khoa chương trình đại học Abhidhamma tại Bangkok – thái lan của ngài cố đại trưởng lão Saddhammajotika, và gom nhặt những lời giải thích của các bậc tiền bối uyên thâm về pháp học phật giáo.

Nền tảng phật giáo là một bộ sách có 7 đầu mục gồm 9 chương. mỗi chương được khái quát như sau:

I. quyển i: Tam bảo

––––––––––––––––––––––––––––––Chương thứ nhất: ba ngôi cao cả (tiyagga)

– Đức phật (Buddha) – đức pháp (dhamma) – đức tăng (saṃgha) chương thứ nhì: tam bảo (ratanattaya)

– Đức phật bảo (buddharatana) – đức pháp bảo (dhammaratana) – đức tăng bảo (saṃgharatana) chương thứ ba: ân đức tam bảo (ratanattayaguṇa)

Ân đức phật (buddhaguṇa) – â n đức pháp (dhammaguṇa) – ân đức tăng (saṃghaguṇa), Web Link

Ii – quyển ii: quy y tam bảo

–––––––––––––––––––––––––––––– Chương thứ tư: quy y tam bảo (tisaraṇa)

Quy y phật bảo (buddhasaraṇa) – quy y pháp bảo (dhammasaraṇa) – quy y tăng bảo (saṃghasaraṇa), Web Link

Iii. quyển iii: hành giới

–––––––––––––––––––––––––––––– Chương thứ năm: giới hạnh (sīlācāra)

Giới hạnh của người tại gia cư sĩ (gahaṭṭhasīla)

Giới hạnh của bậc xuất gia tu sĩ (pabbajitasīla), Web Link

Iv. quyển iv nghiệp và quả của nghiệp

–––––––––––––––––––––––––––––– Chương thứ sáu: nghiệp – quả của nghiệp (kamma–kammaphala)

Bốn loại nghiệp (kammacatukka):

Bất thiện nghiệp (akusalakamma)

Quả bất thiện nghiệp (akusalavipāka)

Thiện nghiệp (kusalakamma)

Quả thiện nghiệp (kusalavipāka), Web Link

V – quyển v: phước thiện

–––––––––––––––––––––––––––––– Chương thứ bảy: phước thiện (puññakusala)

10 nhân sinh phước thiện (puññakiriyāvatthu), Web Link

Vi – phần vi: pháp hạnh ba–la–mật

–––––––––––––––––––––––––––––– chương thứ tám: pháp hạnh ba–la–mật (pāramī)

10 pháp hạnh ba–la–mật (dasapāramī)

Gồm 4 cuốn:

– pháp hạnh ba–la–mật tập i, Web Link

– pháp hạnh ba–la–mật tập ii, Web Link

– pháp hạnh ba–la–mật tập iii, Web Link

– trí tuệ siêu việt., Web Link

Vii – phần vii: pháp hành

–––––––––––––––––––––––––––––– Chương thứ chín: pháp hành (bhāvanā)

– quyển 1: pháp hành thiền định (samathabhāvanā), Web Link

– quyển 2: pháp hành thiền tuệ (vipassanābhāvanā)

––––––––––––––––––––––––––––––

Ngoài ra, ngài hộ pháp dhammarakkhita bhikkhu còn viết các cuốn bổ trợ cho bộ nền tảng phật giáo như:

– tìm hiểu phước bố thí, Web Link

– tìm hiểu pháp môn niệm phật., Web Link

– tìm hiểu pháp hành thiền tuệ, Web Link

– gương bậc xuất gia, Web Link

– ý nghĩa rằm tháng tư, Web Link

– con đường giải thoát khổ, Web Link

– thực hành pháp hành thiền tuệ: đối tượng tứ oai nghi, Web Link

– cẩm nang quy y tam bảo., Web Link

– tám sự tích phật lực., Web Link

– lễ dâng y kathina., Web Link

– tâm từ., Web Link

– kinh chuyển pháp luân., Web Link

– người biết ơn và biết đền ơn., Web Link

– hạnh phúc an lành, Web

– vi diệu pháp – hiện thực trong cuộc sống, Web Link

– bài kinh dành cho người bệnh., Web Link

Quý vị nào muốn tìm hiểu qua bản mềm thì vào theo các đường link. muốn đọc bằng bản cứng thì xin hãy liên hệ với cô tu nữ như nguyện 0778608925 cô là thủ thư chùa bửu long – tp hcm. cô sẽ báo chi phí đã gồm cả phí bưu điện đến tân địa chỉ của quý vị. sadhu lành thay!

Link, Web Link

––––––––––––––––––––––––––––––

(Nguồn: fb Vũ Đình Lâm), Web Link

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 29/9/2023