Ngài Tam Tạng 15 – bậc thu thúc lục căn và hành trì tinh tấn

Tấm gương sáng.

NGÀI TAM TẠNG 15 – BẬC THU THÚC LỤC CĂN VÀ HÀNH TRÌ TINH TẤN

Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng 15 Sayadaw Paññā Vaṃsābhivamsa là một trong 16 Bậc Thông thuộc Thấu suốt Tam Tạng, phi thường xuất chúng, xuất hiện trên thế gian. Sau 16 năm tinh tấn vượt qua mọi khó khăn, chướng ngại, Ngài đã hoàn tất viên mãn cuộc thi khó nhất thế giới bằng cách thuộc nằm lòng và thông hiểu sâu sắc Tam Tạng kinh điển và Chú giải với khoảng 36.174 trang kinh vào năm 2020.

Ngài thường giảng những bài pháp rất hệ thống, lớp lang và sâu sắc tuỳ theo căn cơ người vấn Pháp. Khuôn mặt Ngài luôn nghiêm trang và ít cười, nhưng kỳ thực nơi Ngài luôn khởi lên tâm từ rất mát mẻ. Đặc biệt, Ngài luôn thu thúc lục căn và chú tâm liên tục, chỉ khi có việc quan trọng và vào lúc hợp thời, Ngài mới quay sang trả lời. Có lần chúng tôi hỏi, Ngài Tam Tạng 15 thường tụng đọc những bài kinh nào trong ngày và niệm Buddhanusati bao nhiêu lần, Ngài trả lời là Ngài tụng đủ 11 bài kinh Paritta và Paṭṭhāna (Niddesa), và 50 lượt như vậy trong một ngày, ứng với số tuổi của Ngài và niệm (9) ân Đức Phật đủ 108 vòng!

Trong rất nhiều giới, nhiều điều học mà Phật tử lo lắng về việc thực hành, gìn giữ, Ngài Tam Tạng 15 khuyên mọi người chỉ tập trung giữ một giới, đó là “Tâm”. Nhưng ở đây cần được hiểu là “Tâm” thu thúc mọi lúc, mọi nơi, từng phút, từng giây nhằm ngăn ngừa hoặc trừ diệt các ác pháp, bất thiện pháp để có thể hướng tới và đạt được hạnh phúc cõi người, cõi trời và an lạc Niết bàn. Ngài nhấn mạnh về “Tâm” bởi vì tâm khó nhìn, khó thấy, vô cùng vi tế…

Đàm Đức Anh, T5.2024

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 15/5/2024