Ngày 15 trăng tròn, kết thúc tháng 7 Thadingyut – lịch Myanmar

PAVĀRAṆĀ 2023 – FULL MOON DAY OF THADINGYUT – NGÀY TRĂNG TRÒN KẾT THÚC THÁNG 7 LỊCH MYANMAR

––––––––––––––––––––––––––––––

Hôm nay 29/10/2023, là ngày 15 trăng tròn, kết thúc tháng 7 Thadingyut – lịch Myanmar, cũng là kết thúc ba tháng an cư mùa mưa theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theravada.

Trong ngày Bố tát Uposatha này, Tăng đoàn Sangha không tụng đọc Giới Bổn Patimokkha như thông lệ mà sẽ tiến hành Tăng sự Pavāraṇā – thỉnh mời các vị tỳ khưu đồng tu góp ý phê bình ❶ nếu thấy, ❷ nếu nghe, ❸ nếu nghi ngờ bất cứ điều gì sai trái để Tăng đoàn có được sự lợi ích ① sống hòa hợp cùng nhau, ② tẩy sạch các vết nhơ, tội lỗi, và ③ tôn vinh giới luật.

Xin được tùy hỷ cùng công đức phước báu của quý đạo hữu thí chủ đã phát tâm trong sạch hộ độ Tăng Đoàn, cũng như công đức phước báu của chư Tỳ khưu đã nỗ lực tinh tấn vun bồi Giới Định Tuệ trong thời gian ba tháng kỳ an cư mùa mưa vừa qua.

Sādhu, Sādhu, Sādhu, anumodāmi!

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Video: Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Taunggyi Myanmar – 15 Thadingyut: Cúng dường trai tăng của gia đình Ing. Mg Mg Nyut nhân ngày trăng tròn cuối tháng 7, Full Moon Day of Thadingyut, theo lịch Myanmar, ngày kết thúc kỳ an cư mùa mưa ba tháng hàng năm theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theravada.

🍀 Sabbītiyo vivajjantu, soko rogo vinassatu; mā te bhavantvantarāyā, sukhī dīghāyuko bhava.

Cầu mong cho quý đạo hữu thí chủ tránh khỏi tất cả những hoạn nạn. Xin cho quý vị được dứt khỏi sầu muộn, bệnh tật. Xin cho những sự nguy khốn không có khởi sanh đến tới quý vị. Mong cho quý vị có được sự an vui, và được sống lâu.

🍀 Abhivādanasīlissa, niccaṃ vuḍḍhāpacāyino; cattāro dhammā vaḍḍhanti, āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

Cả bốn pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui và sức mạnh được tăng trưởng đối với quý đạo hữu thí chủ thường quen kính lễ cúng dường các bậc trưởng thượng đáng kính.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 29/10/2023