Khóa học Phật Pháp và thực hành Thiền Minh sát Vipassana, 3 ngày, 2024 tại Măng Đen

“TU GÌ HẾT KHỔ”
Ngày 16.4.2024 – Khóa học Phật Pháp và thực hành Thiền Minh sát Vipassana, 3 ngày, từ 16.4.2024 – 19.4.2024, tại Măng Đen, Kom Tum, theo truyền thống Đại trưởng lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw, được hướng dẫn bởi Thiền Sư Sumangala Viên Phúc, đến từ Thiền viện Tharmanaykyaw Mahaganghayon, Myanmar.

 

① khai mạc khóa tu Măng đen , Web Link

② tu tập thiền hành, Web Link

③ vun bồi sự chú ý, định tâm, và tuệ giác thông qua bài tập ghi nhận sự chuyển động phồng xẹp ở bụng, Web Link

④ quán tâm như thế nào, Web Link

⑤ quán thọ như thế nào, Web Link

6 – Thọ trì Tam Quy Bát Quan Trai Giới, tụng kinh buổi sáng, Web Link

7 – vun bồi chánh niệm như thế nào, Web Link

8 – hỏi đáp: luân hồi có gì xấu mà phải giải thoát, Web Link

9 – Con đường chư Phật, chư vị Alahan, chư thánh tăng đã từng nương theo để chứng ngộ Niết Bàn là con đường nào, Web Link

10 – vun bồi minh sát tuệ qua sự chú tâm quán sát ngũ uẩn như thế nào, Web Link

11 – minh sát tuệ trực tiếp và minh sát tuệ gián tiếp suy diễn khi nào và ở đâu, Web Link

12 – chú niệm ghi nhận kịp thời bản chất của mọi đối tượng sinh khởi trên 6 cửa giác quan để đoạn trừ dục thủ và kiến thủ như thế nào, Web Link

13 – đoạn trừ chấp thủ: lý thuyết và thực hành, Web Link

14 – chánh niệm ghi nhận liên tục không ngừng nghỉ, Web Link

15 – hỏi đáp: chánh niệm là gì, Web Link

16 – vô thường, Web Link

17 – hỏi đáp: hạnh phúc là gì? nghiệp và quả của nghiệp Web Link

18 – hỏi đáp: quả báo của bất thiện nghiệp không giữ giới là gì? báo hiếu đầy đủ đối với mẹ cha như thế nào?, Web Link

19 – đề mục của thiền minh sát là gì Quán sát ghi nhận như thế nào, để làm gì Thức ăn của vô minh là gì, Web Link

20 – bế mạc khóa tu – 8 lời nhắn nhủ tâm huyết Web Link

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 16/4/4024