Phải Tự Mình Bước Đi, Sau Khi Đã Được Chỉ Đường

Phải Tự Mình Bước Đi, Sau Khi Đã Được Chỉ Đường, Thì Mới Có Thể Tới Đích

– Câu hỏi AP: Sư cho con hỏi ngài A dạy thế này đúng ko ạ?

“Chúng ta không thể tìm thấy Phật pháp trong kinh sách. Nếu bạn thật sự muốn tự mình thấy được những gì Đức Phật đã thuyết giảng bạn không cần phải bận tâm đến kinh sách. Hãy quan sát tâm của bạn… “

– Trả lời @: Giáo pháp Kinh điển như tấm bản đồ, như đơn thuốc: không có bản đồ chỉ dẫn không biết đường nào mà đi, không có đơn thuốc không biết chữa bệnh bằng thuốc gì. Nhưng chỉ xem bản đồ mà không bước chân đi vượt qua trở ngại thì chẳng bao giờ tới đích, chỉ đọc đơn thuốc mà không tự mình uống thuốc đắng thì chẳng thể khỏi bệnh.

Học mà không hành thì như cái thùng đựng giấy, hành mà không học thì như người mù đi đường. Nhưng phải học vừa đủ để thực hành thôi, học đến đâu thực hành đến đấy, học cấp một thì đọc sách cấp một chứ đọc sách đại học thì vô ích và điên đầu. Nhưng đã học những điều cần học thì phải học thuộc lòng và hiểu từng chữ trong đó.

Khác với học để biết suông, thỏa mãn trí óc, học để thực hành thì phải học thuộc lòng. Không học thuộc lòng không thực hành đúng. Đa số mọi người không học thuộc lòng lời Phật dạy nên thực hành được chăng hay chớ, không có hiệu quả mấy, không giảm được tham, sân, si, phiền não, tâm không định tĩnh, an lạc, trí tuệ không phát triển.

Sadi, nữ tu, Phật tử tại gia trước tiên nên học thuộc lòng

Tam Qui,

Ngũ Giới / Bát giới / Thập giới,

9 Ân đức Phật, 6 Ân đức Pháp, 9 Ân đức Tăng,

11 bài kinh hộ trì paritta,

Kinh Pháp cú vv…

Sau đó là các bài kinh khác. Thuộc lòng bằng cả tiếng Việt và tiếng Pali.

Tỳ Khưu trước tiên nên học thuộc lòng

Giới Bổn Patimokkha,

hai bài kinh đầu tiên: Kinh Chuyển Pháp Luân và Kinh Vô Ngã Tướng,

Đại kinh Tứ Niệm Xứ,

11 bài kinh hộ trì paritta,

Kinh Pháp cú vv…

Sau đó là các bài kinh khác. Thuộc lòng bằng cả tiếng Việt và tiếng Pali.

Trong thực tế hiện nay, có rất nhiều vị hành giả học và hành hời hợt, không đến nơi đến chốn, lại không có vị thầy của mình chỉ dẫn, tự huyễn hoặc bản thân bằng cách cứ ôm khư khư câu nói được trích dẫn không đầy đủ, lan truyền vô tội vạ trên mạng, rằng Đức Phật đã dạy:

“Này các Tỷ kheo, hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lấy Chánh pháp làm ngọn đèn, lấy Chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác!”

Nhưng chỉ với niềm tin ngây thơ như vậy, hiểu biết nông cạn như vậy, với dăm ba điều trích dẫn giáo pháp hổ lốn không đầu, không đuôi như vậy thì thử hỏi hành giả tự mình không nương tựa vào ai khác, có thể đi tới đâu?, có thể đi về đâu?.

Thật hiển nhiên rằng: hành giả chỉ có thể “… sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lấy Chánh pháp làm ngọn đèn, lấy Chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác!” SAU KHI đã được vị thầy chân chính, vị đạo sư chân chính chỉ dạy cho con đường đúng đắn để mà tự mình phải đi, SAU KHI đã được trao truyền Chánh pháp như ngọn đèn để phá tan tăm tối của vô minh, thấy rõ từng chướng ngại trên con đường sẽ phải tự đi.

Chỉ khi đó hành giả mới có thể nương tựa vào chính từng bước chân của mình theo tấm bản đồ chỉ đường chi tiết, rõ ràng, đầy đủ, theo ánh sáng Chánh pháp soi rọi cho từng bước đi.

Đây là điều thiệt thòi của các hành giả không có vị thầy chân chính hộ trì, chỉ rõ con đường trước khi lên đường bằng cách giảng giải “… THẾ NÀO là một Tỷ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lấy Chánh pháp làm ngọn đèn, lấy Chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác?”, như theo lời Đức Phật chỉ dạy một cách đầy đủ, chứ không phải bị cắt xén một cách vô lý, tùy tiện:

***

Này các Tỷ kheo, hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lấy Chánh pháp làm ngọn đèn, lấy Chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác!

Này các Tỷ kheo, THẾ NÀO là một Tỷ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lấy Chánh pháp làm ngọn đèn, lấy Chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác?

Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo

⑴ sống quán thân trên tự thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để có thể diệt trừ tham ưu ở đời,

⑵ sống quán thọ trên các cảm thọ nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để có thể diệt trừ tham ưu ở đời,

⑶ sống quán tâm trên các tâm nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để có thể diệt trừ tham ưu ở đời,

⑷ sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để có thể diệt trừ tham ưu ở đời.

Này các Tỷ kheo, NHƯ VẬY là Tỷ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lấy Chánh pháp làm ngọn đèn, lấy Chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác.

Này các Tỷ kheo, HÃY ĐI LẠI TRONG GIỚI HẠN ĐƯỢC PHÉP CỦA MÌNH, TRONG GIỚI HẠN TỔ PHỤ CÁC NGƯƠI TRUYỀN LẠI.

Này các Tỷ kheo, nếu các Ngươi đi lại trong giới hạn được phép của mình, trong giới hạn Tổ phụ các Ngươi truyền lại, thì Ma vương sẽ không có cơ hội để xâm nhập, không có cơ hội để nhắm vào đối tượng. Này các Tỷ kheo, chính nhờ nhiếp trì các thiện pháp làm nhân duyên mà công đức này được tăng thịnh.

Nguồn trích dẫn: Trường Bộ Kinh – 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống

TRƯỚC HẾT VÀ TỐT NHẤT là hãy tìm gặp cho được vị thầy đạo sư, thiện tri thức để được chỉ dạy đúng đắn và đầy đủ về đạo lộ – và SAU KHI HIỂU RÕ, HIỂU ĐÚNG VÀ HIỂU ĐẦY ĐỦ ĐẠO LỘ ĐÓ, PHẢI TỰ MÌNH BƯỚC ĐI, tự mình nương tựa vào chính mình, không nương tựa một ai khác, lấy Chánh pháp làm ngọn đèn, lấy Chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác.

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho quí vị luôn có được trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, từ, bi, hỷ xả, tìm gặp được vị thầy chân chính của mình, trên con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,
Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Bài viết liên quan

 • Có Cần Học Thuộc Lòng Kinh Điển Không?, Web, FB
 • Pháp Học, Pháp Hành Và Pháp Thành, Web, FB
 • Vesak 2020 – Cùng Ôn Lại Con Đường Giác Ngộ Giải Thoát , Web, FB
 • Bổn Phận Cư Sĩ Tại Gia Là Gì? Bổn Phận Tu Sĩ Xuất Gia Là Gì?, Web, FB
 • Phật Pháp, Phật Giáo, Đạo Phật Là Gì?, Web, FB
 • “Hoàn Toàn Và Vĩnh Viễn”: Sự Thật Về Đạo Phật Giải Thoát, Web, FB
 • 969 Là Gì, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Học Từ Từ, Tập Từ Từ, Thực Hành Từ Từ, Web, FB
 • Như Thế Nào Là Lộ Trình Tu Tập Thánh Đạo Giác Ngộ?, Web, FB
 • Trong Pháp Và Luật Này Có Một Tuần Tự Học Tập, Một Tuần Tự Công Trình, Một Tuần Tự Đạo Lộ?, Web, FB
 • Quí Vị Thiền Vì Mục Đích Gì, Web, FB
 • Giới Luật “Chỉ Là Phương Tiện”?, Web, FB
 • “Hoàn Toàn Và Vĩnh Viễn”: Sự Thật Về Đạo Phật Giải Thoát, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Không Chánh Định Không Thể Có Bát Thánh Đạo. Không Bát Thánh Đạo Không Thể Có Bậc Thánh Giác Ngộ Giải Thoát., Web, FB
 • Vị Thầy Tâm Linh Trên Hành Trình Tới Giác Ngộ Giải Thoát, Web, FB
 • Vị Thầy Hộ Trì, Web, FB
 • Theo Thầy, Web, FB
 • Thầy & Trò, Web, FB