Phát nguyện an cư mùa mưa ba tháng tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Taunggyi Myanmar 2/8 – 29/10/2023

`Phát nguyện an cư mùa mưa ba tháng tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Taunggyi Myanmar 2/8 – 29/10/2023

Xem Video

––––––––––––––––––––––––––––––

Asin Sumangala (VN) and Ashin Dhamma Bodhi (VN) in Taungyi Tharmanaykyaw Mahagandhayon monastery, 6 pm, 2/8/2023:

“Imasmiṁ Vihāre Imam Temāsam Vassam Upemi” – (3x)

“ဣမသ္မိံ ဝိဟာရေ ဣမံ တေမာသံ ဝဿံ ဥပေမိ” – (3x)

“I shall stay in this monastery during the three months of raining season”. (3x)

“Tôi sẽ an trú tại tu viện này trong ba tháng mùa mưa”. (3x)

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Appamādena Sampādetha!

Strive diligently and thoughtfully!

Xin hãy tinh tấn chớ có phóng dật!

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Nguyện cho kỳ an cư mùa mưa này của tất cả các tỳ khưu trên thế giới sẽ thành tựu viên mãn như ý nguyện nhờ tinh tấn nỗ lực của bản thân, và với sự hộ trì thù thắng của oai đức Tam bảo, của chư thiên, của các thí chủ, của quí vị Phật tử.

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

May the Vassa of all Bhikkhus in the world be completely successful with their diligence, and with the protection of the majestic power of the three jewels, devas, benefactors, Buddhists.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 2/8/2023