Phước thiện

PHƯỚC THIỆN

Nhóm đạo hữu tại Hà Nội đang tích cực giúp sư biên tập, dàn trang, thiết kế bìa… để in ít nhất khoảng 3200 cuốn sách “Cẩm nang hướng dẫn khóa thiền Minh Sát Vipassana”, góp phần giúp các hành giả thực hành thiền minh sát vipassana đúng đắn, mang lại lợi lạc thiết thực ngay trong kiếp sống này và tạo duyên lành giúp sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự Niết bàn.

Dự tính nếu hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết, sẽ cố gắng tiến hành và hoàn thành kế hoạch ấn tống kịp trong năm nay.

Nguyện cho oai đức Tam Bảo và Chư Thiên hộ trì cho thiện nghiệp bố thí cúng dường, ấn tống, chuyển phát tới tay các hành giả được thành tựu viên mãn.

Sadhu Sadhu Sadhu!

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB