Sau bao nhiêu lâu được làm người trở lại?

SAU BAO NHIÊU LÂU ĐƯỢC LÀM NGƯỜI TRỞ LẠI?

—Ví như, này các Tỷ–kheo, một người quăng một khúc gỗ có một lỗ hổng vào biển lớn. Tại đấy có con rùa mù, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần.

Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ–kheo, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc gỗ có một lỗ hổng hay không?

—Năm khi mười họa may ra có thể được, bạch Thế Tôn, sau một thời gian dài.

—Ta tuyên bố rằng còn mau hơn, này các Tỷ–kheo, là con rùa mù ấy, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc gỗ có một lỗ hổng ấy; còn hơn kẻ ngu, khi một lần đã rơi vào đọa xứ để được làm người trở lại.

Vì sao?

Vì rằng ở đấy không có pháp hành, chánh hành, thiện nghiệp, phước nghiệp. Ở đấy, này các Tỷ–kheo, chỉ có ăn thịt lẫn nhau, và chỉ có người yếu bị ăn thịt.

Vì sao?

Vì không thấy được bốn Thánh đế.

Thế nào là bốn?

⚀ Thánh đế về Khổ.

⚁ Thánh đế về Nguyên nhân Khổ

⚂ Thánh đế về Khổ Diệt

⚃ Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt.

Do vậy, này các Tỷ–kheo,

⚀ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ”,

⚁ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Nguyên nhân Khổ”,

⚂ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Khổ Diệt”,

⚃ một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt”.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ Kinh – SN 56.47 – Chương 56: Tương Ưng Sự Thật – V: Phẩm Vực Thẳm – 47. Lỗ Khóa (2)

––––––––––––––––––––––––––––––

Cơ hội tái sanh được làm người trở lại của kẻ ngu, khó hay dễ?

**********************************

… “Ví như, này các Tỷ–kheo, một người quăng một khúc cây có một cái lỗ trên biển, một ngọn gió từ phương Ðông thổi nó trôi qua phía tây; một ngọn gió từ phương Tây thổi nó trôi qua phía đông; một ngọn gió từ phương Bắc thổi nó trôi qua phía nam; một ngọn gió từ phương Nam thổi nó trôi qua phía bắc. Rồi có một con rùa mù, cứ một trăm năm mới trồi đầu lên một lần. Này các Tỷ–kheo, các Ông nghĩ thế nào? Con rùa mù ấy có thể đút cổ nó vào trong lỗ cây này được không?

– Nếu có được chăng nữa, bạch Thế Tôn, thời chỉ được một lần, sau một thời gian rất lâu dài.

– Còn mau hơn, này các Tỷ–kheo, con rùa mù ấy có thể chui cổ vào khúc cây có lỗ hổng kia; nhưng này các Tỷ–kheo, Ta tuyên bố rằng còn khó hơn được làm người trở lại, một khi người ngu bị rơi vào đọa xứ. Vì sao vậy? Vì ở đấy, này các Tỷ–kheo, không có pháp hành, an tịnh hành, thiện hành, phước hành. Này các Tỷ–kheo, ở đây chỉ có ăn lẫn nhau và ăn thịt kẻ yếu.

⇛ Và này các Tỷ–kheo, nếu người ngu ấy sau một thời gian rất lâu dài, có được làm người trở lại, thời người ấy sẽ sanh

⚀ trong gia đình thấp hèn,

⚀ trong gia đình hạ cấp,

⚀ trong gia đình kẻ đi săn,

⚀ trong gia đình kẻ đan tre,

⚀ trong gia đình người làm xe, hay

⚀ trong gia đình người đổ phân,

⚀ trong những gia đình nghèo khốn, không đủ để uống hay để ăn, cho đến miếng vải che lưng cũng khó tìm được.

⇛ Lại nữa,

⚁ người ấy thô xấu,

⚁ khó nhìn,

⚁ lùn thấp,

⚁ hay bệnh,

⚁ mù hay có tật,

⚁ què hay bị bại,

⚁ người ấy không có thể được các đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, giường nằm, chỗ trú xứ và ánh sáng.

⇛ Người ấy hành

⚂ thân ác hành,

⚂ khẩu ác hành,

⚂ ý ác hành;

vì hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành; sau khi thân hoại mạng chung, sinh ra trong

❶ cõi dữ,

❷ ác thú,

❸ đọa xứ,

❹ địa ngục.

Ví như, này các Tỷ–kheo, một người đánh bạc, trong canh đổ bạc đầu tiên, mất con, mất vợ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội.

Nhưng này các Tỷ–kheo, còn nhỏ bé canh đổ bạc ấy, do canh đổ bạc đầu tiên này, người ấy mất con, mất vợ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội.

Và canh bạc này to lớn hơn, với canh bạc ấy, người ngu, do

⚂ thân ác hành,

⚂ khẩu ác hành,

⚂ ý ác hành,

sau khi thân hoại mạng chung, sinh ra trong

❶ cõi dữ,

❷ ác thú,

❸ đọa xứ,

❹ địa ngục.

Này các Tỷ–kheo, đây là địa xứ hoàn toàn viên mãn của kẻ ngu.”

Nguồn trích dẫn: Trung Bộ Kinh – M129 Kinh Hiền Ngu

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB