Sống – Chết

SỐNG – CHẾT

––––––––––––––––––––––––––––––

Chết hỏi Sống:

Tại sao mọi người yêu bạn và mọi người ghét tôi?

Sống trả lời:

Vì rằng tôi là lời nói dối đẹp đẽ và bạn là sự thật đau khổ.

––––––––––––––––––––––––––––––

သေမင်းက ဘဝကို မေးတယ်

မင်းကို လူတိုင်းချစ်ပြီး လူတိုင်း ငါ့ကို ဘာလို့မုန်းတာလဲ။

ဘဝက ဖြေတယ်

ငါက လှပတဲ့မုသား၊ မင်းက နာကျင်တဲ့အမှန်တရားဖြစ်နေလို့ပါ တဲ့။

––––––––––––––––––––––––––––––

Death asked Life:

Why does everyone loves you, but hates me?

Life replied:

Because I am the beautiful lie and you are the painful truth.

––––––––––––––––––––––––––––––

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 25/5/2023