Sứ mệnh

SỨ MỆNH

📸 Look at this post on Facebook

––––––––––––––––––––––––

VẤN: Nếu ai cũng đi tu, cứ ôm bát đi khất thực, thì ai trồng lúa gạo cho mà ăn, ai dệt bông vải cho mà mặc?

––––––––––––––––––––––––

ĐÁP: Dạ, vậy nếu ai cũng làm công an, cứ suốt ngày đi rình rập, thì ai trồng lúa gạo cho mà ăn, ai dệt bông vải cho mà mặc?

– Nếu ai cũng đi bộ đội, cứ ôm súng đi đánh giặc, thì ai trồng lúa gạo cho mà ăn, ai dệt bông vải cho mà mặc?

– Nếu ai cũng làm bác sĩ cứ suốt ngày đi chữa bệnh, thì ai trồng lúa gạo cho mà ăn, ai dệt bông vải cho mà mặc?

– Nếu ai cũng làm giáo viên, cứ soạn bài đi dạy học, thì ai trồng lúa gạo cho mà ăn, ai dệt bông vải cho mà mặc?

– Nếu ai cũng làm cầu thủ, cứ cả ngày đi đá bóng, thì ai trồng lúa gạo cho mà ăn, ai dệt bông vải cho mà mặc?

– Nếu ai cũng làm ca sĩ, cứ gân cổ đi hát hò, thì ai trồng lúa gạo cho mà ăn, ai dệt bông vải cho mà mặc?

– Nếu ai cũng làm văn sĩ, cứ mộng tưởng đi sáng tác, thì ai trồng lúa gạo cho mà ăn, ai dệt bông vải cho mà mặc?

– Nếu ai cũng làm khoa học, cứ cặm cụi đi nghiên cứu, thì ai trồng lúa gạo cho mà ăn, ai dệt bông vải cho mà mặc?

– Nếu ai cũng đi dệt vải, cứ tối ngày đi ca kíp, thì ai trồng lúa gạo cho mà ăn?

– Nếu ai cũng trồng lúa gạo, cứ sớm chiều đi cày cấy, thì ai dệt bông vải cho mà mặc?

…..

Trong tâm từ,

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 23/5/2024