Thất bại = Được chơi lại từ đầu

“Thất bại” = “Được chơi lại từ đầu”

“Thất niệm” = “Được chánh niệm lại từ đầu”

“Failed” = “Playing from the beginning available”

“Mind full” = “Developing mindfulness from the beginning available”

Ghi chú TK Viên Phúc:

🔵 Trò chơi “Chánh Niệm liên tục”: nếu ‘Thất Bại’ thì chơi lại từ đầu cho đến thành công bậc cuối cùng. 😊

Game “Continuous Mindfulness”: if ‘failed’, then play again from the beginning until the final success. 😊

🎯 Không phải chỉ có người tại gia mới thất niệm và phóng dật, chúng ta ai cũng thường xuyên thất niệm, kể những vị đã tu tập hàng chục năm, kể cả là các vị xuất gia, kể cả sư, và vì vậy nên ai cũng phải lặp lại chánh niệm ngay khi phát hiện ra là đang thất niệm. Chỉ có tới bậc Thánh Alahán mới có thể đoạn tận hoàn toàn phóng dật thất niệm.

 

Bài Viết Liên Quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB